TANG FRERES SA. ขายหุ้น TAF ทิ้งเกลี้ยงพอร์ต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทย อกริ ฟู้ดส์(TAF)โดย TANG FRERES SA. ซึ่งเป็นการจำหน่าย  เมื่อวันที่ 17/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น  -20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และได้รับรายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทย อกริ ฟู้ดส์(TAF)โดย FINANCIERE LAFONTAINE ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 17/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  6.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  6.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ รวมทั้งได้รับรายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทย อกริ ฟู้ดส์(TAF)โดย LA FINANCIERE TANGซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 17/12/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  9.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  9.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ                ที่มา ก.ล.ต.

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!