นร.- นศ.อยากทำงานพาร์ทไทม์ รู้เกณฑ์ค่าจ้างยัง!ชั่วโมงกี่บาท ?

นร.- นศ.อยากทำงานพาร์ทไทม์ รู้เกณฑ์ค่าจ้างยัง!ชั่วโมงกี่บาท ?

นร.- นศ.อยากทำงานพาร์ทไทม์ รู้เกณฑ์ค่าจ้างยัง!ชั่วโมงกี่บาท ?
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างทำงานแบบไม่เต็มเวลา หรือ ที่เรียกกันว่าทำงานพาร์ทไทม์  ระหว่างเรียน หรือ ช่วงปิดเทอม รู้ยัง เขามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำหนดค่าจ้าง เวลาการทำงานและลักษณะงาน เพื่อคุ้มครองและเหมาะสมนะครับ

ใกล้เข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนในภาคฤดูร้อน ซึ่งถือเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนที่ยาวนานที่สุดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ซึ่งสำหรับบางคนแล้วถือโอกาสดีในการหางานทำระหว่างปิดภาคเรียนนี้ด้วย  เป็นการหารายได้และใช้เวลาที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ส่วนคนที่ขยันและสามารถแบ่งเวลา จัดการเวลาได้โดยไม่กระทบกับการเรียน แม้จะเป็นช่วงที่เปิดภาคเรียนอยู่ก็สามารถหางานทำเพื่อสร้างรายได้ได้เช่นกัน 

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่นิยมและให้โอกาสกับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาเหล่านี้ทำงานแบบไม่เต็มเวลา จ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนไปในตัว และ เป็นการเปิดโอกาสให้กับเหล่านักเรียน  นิสิต  นักศึกษาเหล่านั้นได้มีโอกาสสร้างรายได้ เป็นการฝึกงานไปในตัวได้ด้วย

แต่ทั้งนี้  ในการจ้างงาน นิสิต นักศึกษา เพื่อทำงานไม่เต็มเวลานี้  มีเงื่อนไขและประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน กำหนดทั้งในเรื่อง ค่าจ้าง และลักษณะงาน รวมไปถึงสถานประกอบกิจการบางประเภทที่ห้ามนักเรียน นิสิต นักศึกษาทำด้วยเช่นกัน 

 

วันนี้เรามาดูกันว่าเขากำหนดอะไรไว้บ้าง

 

1 อายุ     ต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

2 ลักษณะงานที่ทำ 

-ขายสินค้า 

-บริการลูกค้า 

-งานวิจัยตลาด 

-งานร้านอาหาร

-งานห้างสรรพสินค้า   

-ร้านสะดวกซื้อ

-งานคลังสินค้า

* ทั้งนี้งานเหล่านั้นต้องเป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย

 

3 สถานประกอบการหรือกิจการที่ห้ามจ้างนักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงาน

-สถานที่เล่นพนัน

-สถานเต้นรำ/รำวง เป็นปรกติ

-สถานที่มีอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำชาหรืออย่างอื่นที่จำหน่ายและบริการเพื่อบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า

-สถานอาบน้ำ นวด/อบตัว ซึ่งมีผุ้บริการให้แก่ลูกค้า

 

4 ค่าจ้าง  กำหนดค่าจ้าง 40 บาทต่อชั่วโมง

 

5 เวลาการจ้างงาน

-นอกเวลาเรียนช่วงเปิดภาคเรียน

วันปรกติที่เป็นวันเรียน สามารถจ้างได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง

วันหยุดสุดสัปดาห์หรือนักขัตฤกษ์ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

-ปิดภาคเรียน

วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง

ทั้งนี้การจ้างงานทั้งสัปดาห์ต้องไม่เกิน  36 ชั่วโมง

 

6 การแต่งกาย ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างนี้คือ

-เครื่องแบบนักเรียน นิสิต หรือ นักศึกษา

-แบบฟอร์มที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งทำงานแบบไม่เต็มเวลา

-แบบฟอร์มที่สถานประกอบการจัดให้แต่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา

 

7 การทำงานต้องจัดเวลาให้พัก 1 ชั่วโมงเมื่อทำงานติดต่อกัน 4 ชั่วโมง โดยใน 4 ชั่วโมงของการทำงานต้องจัดให้มีเวลาในการพักด้วย   

 

8 ห้าม เจ้าของกิจการ สถานประกอบการ เรียกหรือรับหลักประกันจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในรูปแบบของ เงิน เงินประกัน บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักนักเรียน นิสิต นักศึกษา

 

ทั้งหมดนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ และเพื่อดูแลคุ้มครองนักเรียน  นิสิต นักศึกษาที่ต้องการทำงานนอกเวลาเรียนแบบไม่เต็มเวลา  โดย เงื่อนไขเหล่านี้ไม่รวมกับนักศึกษาที่ต้องฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา

 

เมื่อรู้เงื่อนไขค่าจ้าง และ หลักเกณฑ์ต่างๆหมดแล้ว ต่อไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถนำไปใช้ในการทำงานแบบไม่เต็มเวลาเพื่อสร้างรายได้ โดยไม่ถูกเอาเปรียบและเป็นธรรมนะครับ...