คลังเตรียมตีกรอบ “ที่ดิน” ที่ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ เพื่อจัดเก็บภาษี

คลังเตรียมตีกรอบ “ที่ดิน” ที่ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ เพื่อจัดเก็บภาษี

คลังเตรียมตีกรอบ “ที่ดิน” ที่ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ เพื่อจัดเก็บภาษี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลังเตรียมตีกรอบที่ดินที่ได้ประโยชน์จากโครงการของรัฐ โดยจะต้องเสียภาษีจากส่วนต่างของราคาที่ดินที่ได้รับประโยชน์


วันที่ 25 ต.ค. 59 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างออกแบบการจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างของราคาที่ดินที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล อาทิ ถนน, มอเตอร์เวย์, ท่าเรือ, สนามบิน หรือรถไฟ รวมถึงโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย

หลักการเบื้องต้น คือ จะจัดเก็บภาษีก็ต่อเมื่อเจ้าของมีที่ดินสอดรับกับแผนการลงทุนของรัฐบาล มีการนำที่ดินมาหาผลประโยชน์ เช่น การขายเปลี่ยนมือ ทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นอย่างไม่คาดหวัง โดยคลังจะเข้าไปจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น ก่อนลงทุนโครงการรถไฟฟ้า ราคาที่ดินอยู่ที่ 1,000,000 บาท แต่เมื่อรัฐบาลลงทุนทำให้ราคาเพิ่มเป็น 4,000,000 บาท เป็นต้น

สำหรับเบื้องต้นมีการหารือว่า จะตีกรอบเพื่อจำกัดที่ดินที่เข้าข่าย เช่น พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 1 – 5 กิโลเมตร ต้องเสียภาษีจากส่วนต่างราคาขายที่ได้รับประโยชน์ แต่ขณะนี้ ยังไม่ได้กำหนดกรอบที่ชัดเจน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีงบประมาณ 2560

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เริ่มที่ภาษีจากการทำให้เกิดน้ำเสีย จากมลพิษทางอากาศและขยะ