รถถูกน้ำท่วม ประกันชดใช้หรือไม่ ..?

รถถูกน้ำท่วม ประกันชดใช้หรือไม่ ..?

รถถูกน้ำท่วม ประกันชดใช้หรือไม่ ..?
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงที่ถือว่าเป็นภาพของความน่ากลัวและติดตาตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทย คงไม่มีครั้งไหนเท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 และในปีปัจจุบัน แม้ข่าวของเหตุการณ์น้ำท่วมจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนั้น แต่มีให้เห็นในหลายจังหวัด

ส่วนคนกรุงเทพปีนี้ในหลายพื้นที่ เจอสภาพฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนสูง ทำให้เหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วม กลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งโดยเฉพาะคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ภาพของน้ำท่วมถนนสูงเป็นเหตุให้รถยนต์จมน้ำ มีให้เห็นมากขึ้นหลายครั้ง

คำถามที่คนใช้รถยนต์ส่วนตัวให้ความสนใจกันมากอีกครั้งก็คือ รถถูกน้ำท่วมเสียหาย ประกันให้ความคุ้มครองหรือไม่ แค่ไหนอย่างไร...?

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ความคุ้มครองของประกันรถยนต์กรณีน้ำท่วม หากเป็นการซื้อประกันชั้น 1 จะได้รับความคุ้มครอง แม้จะไม่ได้เขียนระบุไว้ในกรมธรรม์ ก็ตาม ซึ่งเป็นไปตาม คำสั่งนายทะเบียน คปภ.ที่22/2551 ว่าด้วยเรื่องแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่ง เหตุรถถูกน้ำท่วมถือเป็นภัยธรรมชาติ ที่ประกันชั้น 1 ต้องให้ความคุ้มครอง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินทุนประกันที่ผู้เอาประกันซื้อไว้ ส่วนประกันชั้น2 และชั้น 3 หากไม่มีการซื้อประกันเพิ่มในเรื่องน้ำท่วมไว้จะไม่ได้รับการคุ้มครอง

อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ซึ่งมีรถยนต์จำนวนมากถูกน้ำท่วมเสียหาย และมีจำนวนมากที่อยู่ในความคุ้มครองของประกัน ทำให้มีบริษัทประกันหลายบริษัท มีการปรับตัวมีการระบุความรับผิดชอบกรณีน้ำท่วมไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า จะคุ้มครองในวงเงินเท่าไร จากการตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทประกันมีตัวอย่างที่ บริษัทประกันระบุความคุ้มครองไว้ชัดเจนตัวอย่าง เช่น

ทิพยประกันภัย
มีข้อเสนอในกรมธรรม์ ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัยน้ำท่วมที่เลือกซื้อ ได้แก่
1คุ้มครองภัยน้ำท่วม 50,000 บาท
2คุ้มครองภัยน้ำท่วม 100,000 บาท


เมืองไทยประกันภัย
มีให้เลือกตามเงื่อนไขการซื้อกรมธรรม์ เช่นกันเช่น


แบบทุนประกันภัย 100,000 บาท

แบบทุนประกัน 200,000 บาท

ผู้ใช้รถคงจะชัดเจนในเรื่องความคุ้มครองของประกันเกี่ยวกับน้ำท่วมมากขึ้น  ทั้งนี้วงเงินของทุนประกันภัยจะขึ้นอยู่กับราคาที่เราซื้อประกันด้วย  และเพื่อความแน่ใจในการซื้อประกันทุกครั้งควรตรวจดูสิทธิความคุ้มครองของประกันในด้านต่างๆให้ครบถ้วนด้วยครับ