STEEL เพิ่มทุนซื้อ 'โซล่าเพาเวอร์'

นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) หรือ STEEL เปิดเผย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามเบื้องต้นดังนี้1. บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนครั้งนี้คือเพื่อนำไปซื้อกิจการของบริษัท โซล่าเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งธุรกิจมีศัยภาพสูงในการลงทุน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง2. รายละเอียดของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด    รายชื่อกรรมการ    1. นางสาววันดี กุญชรยาคง    2. นางประคอง กุญชรยาคง    3. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง    4. นายเควิน จีราด พาเนล    5. นายชาญชัย กุลถาวรากร    รายชื่อผู้ถือหุ้น    1. นางประคอง กุญชรยาคง                1,680,000 หุ้น    2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง                 3,700,000 หุ้น    3. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง              4,140,000 หุ้น    4. นางสาวกนกพร กุญชรยาคง              105,000 หุ้น    5. นางสาววันดี กุญชรยาคง                13,750,070 หุ้น    6. นายธมภน ศุภจันทร์ประภา               100,000 หุ้น    7.นายธวัชชัย สุวรรณาคำ                  100,000 หุ้น    8. นายจิราคม ปทุมานนท์                  100,000 หุ้น    9. นายวิทูร มโนมัยกุล                    1,000,000 หุ้น    10. นายศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์                 50,000 หุ้น    11. นายชาญชัย กุลถาวรากร               4,200,000 หุ้น    12. นางสาวฉัฐนันท์ ธนาสินวิวัฒน์             500,000 หุ้น    13. นายนิธิศ ศิลมัฐ                      500,000 หุ้น    14. นายเควิน จีราด พาเนล               2,075,000 หุ้น    15. นายแอนโทนี พาเนล                  999,990 หุ้น    16. นายเอียน แลงคาสเตอร์               999,950 หุ้น    17. นายโรนัล เตียว                     299,990 หุ้น    18. เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น               700,000 หุ้น     ข้อมูลทางการเงิน - ยังไม่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี3. เหตุผลที่บริษัทเลือกขยายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากธุรกิจในหมวดพลังงานถือเป็นหมวดที่มีความมั่นคง มีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนธุรกิจ ซึ่งการควบรวมจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนในอนาคตเพิ่มขึ้น อีกทั้งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้นมีเทคนิคการก่อสร้างในทางเดียวกับที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ อีกทั้งยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสูงกับบริษัท สาเหตุที่เลือกบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด นั้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตโดยตลอด ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมานั้นจะส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งจำนวน ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้งยังรับสร้างโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย4. หลักเกณฑ์ที่บริษัทใช้ในการกำหนดราคาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น ต้องรอขั้นตอนการทำ Due Diligent จากที่ปรึกษาทางการเงิน5. ชื่อของที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้ามาทำ Due Diligent นั้นอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม บริษัทจะรีบแจ้งเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์ทันที

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!