ธ.ก.ส. ขนผลิตภัณฑ์ ร่วมงาน Thailand Smart Money พิษณุโลก

ธ.ก.ส. ขนผลิตภัณฑ์ ร่วมงาน Thailand Smart Money พิษณุโลก

ธ.ก.ส. ขนผลิตภัณฑ์ ร่วมงาน Thailand Smart Money พิษณุโลก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธ.ก.ส.นำผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและสินเชื่อเข้าร่วมงาน Thailand Smart Money สัญจรพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดพิษณุโลกให้ร่วมลุ้น ร่วมออมและร่วมสนุกกับกิจกรรมในบูธ ของธนาคาร


นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย


เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ลุ้นรถ ลุ้นทอง ลุ้นรางวัล เปิดรับฝากจากบุคคลทั่วไป โดยฝากเงินทุก ๆ 2,000 บาท คงยอดเงินฝากไว้อย่างน้อย 3 เดือน รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ พิเศษ! ฝาก 5,000 บาท คงยอดเงินฝากไว้ 5 เดือน รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 5 สิทธิ์

โครงการเงินออมธนาคารต้นไม้ เพิ่มคุณค่าเงินออมได้มากกว่าดอกเบี้ย เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝาก เพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 10,000 บาท ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.55% (แบบวันชนวัน) ไม่เสียภาษี ธนาคารสมทบเข้ากองทุนธนาคารต้นไม้ในอัตรา 0.25% ต่อปี ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 เริ่มต้นออมเพียงวันละ 10 บาท คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ส่งฝาก 10 ปี คุ้มครองถึง 12 ปี จ่ายชดเชยรายได้ในกรณีนอนโรงพยาบาล สูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เก็บออมเงินวันนี้ ท่านจะมีบำนาญใช้ในอนาคตเป็นหลักประกันดำรงชีวิต ยามชรา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช. คือ มีสัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างและไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐ หรือเอกชน สมาชิกจะต้องสะสมเงิน
ไม่น้อยกว่า 50 บาท เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ ภายในสิ้นเดือนถัดไป ตามอายุของสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่เกษตรกรลูกค้าของธ.ก.ส.และกลุ่มเยาวชน เช่น นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการโรงเรียนธนาคาร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวม


พบกับบริการสินเชื่อในงาน อาทิ โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ4 ต่อปี เป็นเวลา 7 ปี

โครงการสินเชื่อเพื่อการผลิตฤดูกาลใหม่ (Jump Start) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาผลผลิตตกต่ำให้กลับมาทำการผลิตได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ปัจจุบันคือร้อยละ 7 หรือตามประวัติการชำระหนี้ กรณีใช้หลักประกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม วงเงินกู้รายละไม่เกิน 250,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 สร้างภูมิคุ้มกัน คุ้มครองความเสี่ยง จ่ายอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 100 บาทต่อไร่ เกษตรกรชำระ 40 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุนจ่ายให้อีก 60 บาทต่อไร่ กรณีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ธนาคารจะจ่ายให้ 40 บาทต่อไร่ ตามส่วนเงินกู้เพื่อการเพาะปลูกข้าวตามที่จ่ายจริง โดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,000 บาทต่อไร่ ลูกค้าธนาคารสามารถยื่นความประสงค์ได้ถึงจนถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2559

พิเศษ ! ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ไม่ว่าจะเปิดบัตร ATM ชำระค่าบริการต่างๆ หรือ ลงทะเบียนพร้อมเพย์ PromptPay จะได้รับของที่ระลึกและร่วมสนุกกับเกมส์ “ยิงปืน” หรือ เกมส์ “หย่อนปิงปองเสี่ยงโชค” รับคูปองลุ้นรางวัลในกิจกรรม “ออมดี๊ดี มีพร้อมเพย์ เฮลุ้นทอง” ชิงรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 8 รางวัล จับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 พิเศษ! ในวันอาทิตย์ที่21 สิงหาคม 2559 พบกับ “ตุ๊กกี้ ชิงร้อย”

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook