ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน 5 การลงทุนที่ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน 5 การลงทุนที่ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน 5 การลงทุนที่ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในการยืนแบบเสียภาษีประจำปี คงทราบกันดีแล้วว่า ผู้ที่มีการวางแผนการบริหารการใช้จ่าย การลงทุน โดยรู้ถึงหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่กฎหมายกำหนดจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

สำหรับสิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีนั้น มีหลายประเภท วันนี้เราจะมาดูกันว่า การหักลดหย่อนภาษี 5 ประเภทที่เป็นการลงทุน ที่ได้รับการลดหย่อนภาษีสูงสุดคืออะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนและบริหารการเงินการใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่งคั่งและได้สิทธิทางภาษีสูงสุดกันครับ...

1 การลงทุนในกองทุนหุ้นรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF

การลงทุนนี้ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 500,000 บาท (อ่านรายละเอียดการลงทุน LTF)

2 การลงทุนเพื่อการออมระยะยาว หรือ การลงทุนเพื่อชีวิตหลังเกษียณ สามารถลดหย่อนได้ 500,000 บาท
โดยการลงทุนประเภทนี้ มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันแบบบำนาญ (ลดหย่อนได้ ไม่เกิน15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF (ลดหย่อนได้ ไม่เกิน15% ของเงินได้)(อ่านรายละเอียดการลงทุน RMF)
(ทั้งนี้การลงทุนทั้ง 3 เภทเมื่อรวมกันแล้วสามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด คือ 500,000 บาท)

3 ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อ เช่าซื้อ ที่อยู่อาศัย
สิทธิประโยชน์ที่นำมาหักลดหย่อนภาษีไม่ว่าท่านจะซื้อ เช่าซื้อที่อยู่อาศัยตามปรกติ หรือ ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ตาม สามารถนำดอกเบี้ยชำระเงินกู้มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท


4 เบี้ยประกันชีวิตแบบมีกำหนด 10 ปีขึ้นไป
ไม่ว่าจะซื้อของบริษัทประกันใด หากเป็นประเภทนี้ สามารถนำเงินที่จ่ายเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

5 เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ที่ลงทุนเพื่อดูแลบิดามารดาโดยเฉพาะ ใครซื้อประกันนี้ไว้สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เกิน 30,000 บาท

ทั้งหมดนี้คือ ประเภทการลงทุนที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 5 อันดับสูงสุด คราวหน้าเราจะมาสรุปการการยื่นภาษี 2558 ทำอย่างไร ยื่นอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด มีค่าลดหย่อนภาษีอะไรบ้างที่นำมาหักลดหย่อนได้ เพื่อเป็นแนวทางในการยื่นภาษีประจำปีกันครับ....

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี้

-ภาษีและการบริหารกาเงิน[ซีรีส์] ตอน รู้ยัง! ทำงานมีรายได้ ต้องจ่ายภาษีหรือไม่อย่างไร...?

-ภาษีและการบริหารกาเงิน[ซีรีส์] ตอน มนุษย์เงินเดือน ลดหย่อนภาษีจากอะไรได้บ้าง..?

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน เงินเดือน 30,000 บาทลงทุนอะไรดี ที่ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี.?

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน ใครควรลงทุนใน LTF และลงทุนอย่างไร ?

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน RMF ลงทุนอย่างไร จึงคุ้มค่า....ใครเหมาะจะลงทุน?

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์]ตอน ฟรีแลนซ์ กับ การลดหย่อนภาษี

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน เงินฝาก ที่ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook