ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน เงินฝาก ที่ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษี

ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน เงินฝาก ที่ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษี

ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน เงินฝาก ที่ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การลดหย่อนภาษี เป็นสิทธิพิเศษที่ทางการสนับสนุนด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ที่ผ่านมาเรานำเสนอค่าหักลดหย่อนภาษีทั้งจาก การหักค่าใช้จ่าย และ การลงทุนในบางประเภทไปแล้ว แต่ยังมีสิทธิทางภาษีอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการยกเว้นรายได้บางประเภทที่ไม่ต้องนำมายื่นภาษี นั้นก็คือ ดอกเบี้ยจากเงินฝากบางประเภทที่ กรมสรรพากรมีประกาศเพื่อยกเว้นไม่ต้องนำรายได้จาก ดอกเบี้ยเงินฝากเหล่านี้มายื่นภาษี

ทั้งนี้โดยปรกติรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ถือเป็นรายได้ประเภทหนึ่งที่ต้องนำมายื่นคำนวณภาษีด้วย แต่มีบางประเภทที่ได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องนำมาเสีย และมีเงื่อนไขที่ต้องรู้ วันนี้มาดูกันว่ามีเงินฝากอะไรบ้างที่ดอกเบี้ยเหล่านั้นได้รับการยกเว้นภาษีกันครับ

เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์


ทั้งนี้ต้องเป็นสหกรณ์ที่ จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยผู้มีเงินได้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากขึ้นใหม่โดยเฉพาะแยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น

เงินฝากเผื่อเรียกจากธนาคารออมสินและธนาคารเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)

สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่เราได้รับทั้งจำนวน รวมไปถึง เงินฝากเผื่อเรียกแบบพิเศษด้วย และยังรวมไปถึง รางวัลสลากต่างๆที่เราได้รับจากการลงทุนในสลากออมสินและสลาก ธ.ก.ส. จะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันครับ

เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์


เงินฝากธนาคารออมทรัพย์สำหรับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ก็ได้ยกเว้นภาษีเช่นเดียวกัน แต่กฎหมายกำหนดให้จำกัดจำนวนดอกเบี้ยสูงสุดไว้ที่ 20,000 บาทเท่านั้น และให้หมายความรวมถึงบัญชีออมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ฝากไม่ประจำ ออมทรัพย์พิเศษด้วย

เงินฝากประจำปลอดภาษี

สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำรายเดือนติดต่อกัน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน และมีเงินฝากแต่ละครั้งไม่เกิน 25,000 บาท หรือรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท จะได้รับสิทธิยกเว้นรายได้ส่วนนี้

เงินฝากประจำสำหรับผู้สูงอายุ

ต้องเป็นเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี โดยผู้ฝากต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี ถึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยนี้

ทั้งหมดคือรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีนะครับ ใครที่มีเงินฝาก หรือซื้อสลากของออมสิน และธ.ก.ส. อย่าลืมรักษาสิทธิของตัวเองให้ดีนะครับ

แหล่งข้อมูล

www.rd.go.th
www.aommoney.com/taxbugnoms/


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่นี้

-ภาษีและการบริหารกาเงิน[ซีรีส์] ตอน รู้ยัง! ทำงานมีรายได้ ต้องจ่ายภาษีหรือไม่อย่างไร...?

-ภาษีและการบริหารกาเงิน[ซีรีส์] ตอน มนุษย์เงินเดือน ลดหย่อนภาษีจากอะไรได้บ้าง..?

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน เงินเดือน 30,000 บาทลงทุนอะไรดี ที่ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี.?

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน ใครควรลงทุนใน LTF และลงทุนอย่างไร ?

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน RMF ลงทุนอย่างไร จึงคุ้มค่า....ใครเหมาะจะลงทุน?

-ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์]ตอน ฟรีแลนซ์ กับ การลดหย่อนภาษี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook