เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจคุณด้วยสินเชื่อ KTB SME 4% กับดอกเบี้ยคงที่นาน 7 ปี!

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจคุณด้วยสินเชื่อ KTB SME 4% กับดอกเบี้ยคงที่นาน 7 ปี!

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจคุณด้วยสินเชื่อ KTB SME 4% กับดอกเบี้ยคงที่นาน 7 ปี!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
     จากภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ศักยภาพในการหารายได้ลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินตามมาได้ ดังนั้นผู้ประกอบการหลายรายซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องมองหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือนำไปใช้ในการขยายการดำเนินธุรกิจระยะยาว แต่จะมองหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ไหนดี ถึงจะกู้แล้วคุ้มที่สุด? 

งานนี้เตรียมเฮกันได้เลย เพราะธนาคารกรุงไทยพร้อมช่วยเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า ตามมาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ของทางภาครัฐ โดยพร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ หรือนำไปลงทุนระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ กับ สินเชื่อ KTB SME 4%สินเชื่อที่อนุมัติไว...ทันใจ ด้วยดอกเบี้ยคงที่ 4% นาน 7 ปี กับวงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท 
 

คุณสมบัติของผู้กู้ก็ไม่ซับซ้อนอะไรมาก เพื่อเน้นความไวในการอนุมัติ เพียงแค่คุณ…
1. เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งประกอบกิจการโดยมีการจ้างงานและมีสินทรัพย์ถาวร ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545  
2. ผู้กู้ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการของผู้กู้

ซึ่งประเภทสินเชื่อ ที่ทางกรุงไทยนั้นก็มีด้วยกัน 2 แบบ
1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan – T/L)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆหรือชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ แต่มีข้อห้ามคือห้ามนำเงินกู้ไปชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
2. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital – W/C) ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)  
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือลงทุนในการดำเนินธุรกิจระยะยาว


วงเงินมีจำนวนจำกัด รีบกู้ก่อนหมดเขตถึง 30 ธ.ค. 2558เท่านั้นนะ!

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ktb4percent.com/
 
ทิ้งท้ายไว้นิดนึงด้วยคลิปสุดฮาที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ถึงแม้โรงงานเฮียจะเงินหมดก็ไม่หวั่น เพราะ KTB SME 4% เขาจัดให้กับดอกเบี้ยคงที่นานถึง 7 ปี[Advertorial]
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook