นายจ้าง !!! พึงระวังนำส่งเงินสมทบล่าช้ามีโทษทั้งจำและปรับ

นายจ้าง !!! พึงระวังนำส่งเงินสมทบล่าช้ามีโทษทั้งจำและปรับ

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ดีเดย์ 20 ต.ค. นี้ กม.ประกันสังคมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ “นายจ้าง” ท่องให้ขึ้นใจ ต้องนำส่งเงินสมทบและยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ หากส่งเงินสมทบล่าช้ากว่ากฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ ดังนี้


1. นายจ้างต้องนำส่งเงินสมทบและยื่นแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ให้แก่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้
2. หากนายจ้างไม่นำส่งแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนกันยายน 2558 นายจ้างต้องชำระไม่เกินวันที่ 19 ตุลาคม 2558 หากชำระเกินวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน โดยจะคิดเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558
4. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ให้นายจ้างนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ หากนำส่งเงินสมทบล่าช้ากว่ากำหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน เช่น เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม 2558

- นำส่งเงินสมทบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 คิดเงินเพิ่ม 15 วัน
- นำส่งเงินสมทบวันที่ 18 ธันวาคม 2558 คิดเงินเพิ่ม 1 เดือน 3 วัน

นายโกวิท กล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคม ยังได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวก นายจ้างสามารถยื่นแบบส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ชำระเงินสมทบได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารธนชาต โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่วนการจ่ายเงินสมทบผ่านระบบ e-payment ผ่าน 7 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารซิตี้แบงก์ / ธนาคารซูมิโตโม และธนาคารมิซูโฮ ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราของธนาคาร

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยด้วยว่า นายจ้างทุกท่านสามารถดูรายละเอียดแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/notice020958.pdf หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นายจ้าง/ผู้ประกันตน สามารถติดตามข่าวสารสาระดีจากสำนักงานประกันสังคม
ได้ที่ www.sso.go.th หรือ http://www.facebook.com/ssofanpage

[ Advertroial ]