เซ็ง !! เตรียมเลื่อนค่าแรง 300 เป็นปี 58

เซ็ง !! เตรียมเลื่อนค่าแรง 300 เป็นปี 58

เซ็ง !! เตรียมเลื่อนค่าแรง 300 เป็นปี 58
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย เตรียมหารือกับกระทรวงแรงงาน ให้ชะลอการขึ้นค่าแรงในจังหวัดที่ไม่ถึง 300 บาทไปเป็นปี 2558 หลังผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแบกรับภาระไม่ไหว

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ส.อ.ท.เตรียมไปหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน

กรณีผลกระทบต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ใน 7 จังหวัด และอีก 70 จังหวัดที่เหลือ ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5

 

โดย ส.อ.ท.จะเสนอให้รัฐบาลชะลอการปรับค่าแรงในจังหวัดที่ยังปรับไม่ถึง 300 บาท ต่อวันออกไปก่อน หรือชะลอไปขึ้นในปี 2558

เนื่องจากมีผลกระทบต่อภาคการผลิตในต่างจังหวัดอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี

รวมทั้ง ต้องการให้รัฐจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาทจากธนาคารของรัฐ เพื่อให้เอกชนนำมาใช้ในการซื้อเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง

โดยให้ตัดค่าเสื่อมได้ 1.5 เท่า และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษร้อยละ 3 ระยะเวลา 5-6 ปี และให้นำมาช่วยเหลือสภาพคล่องธุรกิจดอกเบี้ยอัตราต่ำกว่าร้อยละ 2-3 ระยะเวลากู้นาน 3-4 ปี

ขณะเดียวกันให้มีการส่งเสริมการลงทุนใน ประเทศเพื่อนบ้านที่ศักยภาพ ด้วยการช่วยจัดทำศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำที่พร้อมไปลงทุนประเทศ

ส่งเสริมให้เกิดเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชายแดนสำหรับอุตสาหกรรมที่จะไปอยู่ ตะเข็บชายแดนให้สามารถใช้แรงงานข้ามชาติแบบเช้าไปเย็นกลับ เร่งจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติและพิสูจน์สัญชาติให้สะดวกรวดเร็ว

นอก จากนี้ ขอให้มีมาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้าง เพื่อหามาตรการช่วยเหลือ เช่น การลดการส่งค่าประกันสังคมจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 เป็นต้น รวมถึงช่วยเหลืองบประมาณโครงการเพิ่มทักษะในสาขาต่างๆ และโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการลดต้น ทุนการผลิต

 

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV