ออมสินออก "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือน" ดอกเบี้ย Step Up สูงสุด 6% เปิดรับฝากถึง 30 ธ.ค.58

ออมสินออก "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือน" ดอกเบี้ย Step Up สูงสุด 6% เปิดรับฝากถึง 30 ธ.ค.58

ออมสินออก "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือน" ดอกเบี้ย Step Up สูงสุด 6% เปิดรับฝากถึง 30 ธ.ค.58
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธนาคารออมสิน ขอบคุณผู้ออมเงิน ด้วยผลตอบแทนคุ้มค่า ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง กับ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน" อัตราดอกเบี้ย Step Up 1.00 – 6.00% ต่อปี บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ ธนาคารฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผลตอบแทนอย่างน่าสนใจ คือ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน” เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประเภทนี้เป็นแบบ Step Up โดยเดือนที่ 1–3 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 4-6 = 1.25% ต่อปี เดือนที่ 7-9 = 1.75% ต่อปี และเดือนที่ 10 = 6.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.80% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.11% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษี

"ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นต่อบทบาทการเป็นสถาบันเพื่อการออม ที่ให้ความสำคัญกับการออมในภาคประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มีความเหมาะสมและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดการออมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง" นายชาติชายกล่าว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook