ฝันค้าง !! เลื่อนเงินเดือนป.ตรี 15,000

ฝันค้าง !! เลื่อนเงินเดือนป.ตรี 15,000

ฝันค้าง !! เลื่อนเงินเดือนป.ตรี 15,000
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เวทีประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ม.291 เพื่อจัดตั้ง ส.ส.ร.ในการยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ลงมติไปแล้ว 2 มาตรา จากทั้งหมด 5 มาตรา

โดยตลอดการอภิปรายมีการคัดค้านให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ขณะที่ผลการประชุม ครม.ที่รัฐสภามีมติ จัดซื้อแท็บเล็ต เกือบ 1 ล้านเครื่องให้เด็กชั้น ป.1 ในกทม.และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

และอนุมัตินโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ในกรอบเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56 อยู่ที่ 13,300 บาท และในปี 57 จะครบจำนวน 15,000 บาท

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 มาตรา 291 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อจัดตั้งส.ส.ร. ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

จนถึงขณะนี้อภิปรายและลงมติรายมาตราไปแล้ว 2 มาตรา จากทั้งหมด 5 มาตราของร่างกฎหมาย โดยภาพรวมของการอภิปรายนั้นสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่อภิปรายคัดค้านและเน้นย้ำให้ได้ใช้เวลาพิจารณาตัวร่างให้รอบคอบ ขณะที่การประชุม ครม. แล้วเสร็จเมื่อเวลา 20.30น.ที่ผ่านมา โดยมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตเกือบ 1 ล้านเครื่องให้นักเรียนป.1 ในโรงเรียนสังกัด กทม.และ อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.นัดพิเศษ ที่รัฐสภา ซึ่งมีมติเห็นชอบจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต จำนวน 998,000 เครื่อง

โดยเห็นควรให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อกับบริษัทเอกชนในราคาเครื่องละ 82 เหรียญ และดำเนินการภายใน 2 เดือนให้แล้วเสร็จ โดย 850,000 เครื่องเป็นของนักเรียนตามจำนวนสำรวจ และ 70,000 เครื่องเป็นของครูผู้สอน และอีก 2 เครื่องในจำนวน 36,000 โรงเรียน เป็นเครื่องสำรองฉุกเฉิน

นอกจากนั้น ครม.อนุมัติหลักการในการเบิกจ่ายงบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแนวนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ในกรอบเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 อยู่ที่ 13,300 บาท

และในปี พ.ศ. 2557 จะครบจำนวน 15,000 บาท ในขณะที่หลักเกณฑ์ของวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ให้ลดหลั่นกันไปตามกรอบของ กพ. ทั้งนี้ยังได้อนุมัติหลักการในการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ด้วยงบ 13,000 ล้านบาท

และเน้นย้ำในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเร่งรัดดำเนินการในการขออนุญาติใช้พื้นที่ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ขณะเดียวกันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 291 ในวาระ 2 หรือ รายมาตราตามร่างที่คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายดำเนินการแล้วเสร็จ

จนถึงขณะนี้ลมติผ่านพ้นไปแล้ว รวม 2 มาตรา โดยมาตรา 1 ว่าด้วยชื่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2550 แห่งราชอาณาจักร สมาชิกรัฐสภา ลงมติ 353 ต่อ 107 เสียง โดยเห็นชอบให้ใช้ชื่อตามเดิม หลังส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอชื่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับเร่งรัดเพื่อ "ทักษิณ" และฉบับ "นปช. ครองเมือง"

และต่อมาได้ลงมติในมาตรา 2 ว่าด้วยการให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ซึ่งสมาชิกรัฐสภา 349 ต่อ 122 เสียง โดยเห็นชอบให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แม้ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอให้มีผลบังคับใช้ นับจากประกาศไป 30 วัน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ และขณะนี้กำลังพิจารณาในมาตรา 3 ว่าด้วยที่มาของ ส.ส.ร.ซึ่งจะต้องมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา จำนวน 22 คน

ทั้งนี้ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีด้วยการ 5 มาตรา โดยมาตรา 3 และมาตรา 4 ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่มาของ ส.ส.ร. ซึ่งมีผู้แสดงเจตจำนงค์ในการอภิปรายจำนวนมากและอาจต้องใช้เวลามากกว่าทุกมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 4 มีด้วยกัน 17 วรรค (หรือ17 ทับ ) ซึ่งเป็นการกำหนดการเลือกตั้ง ส.ส.ร. จังหวัดละ 1 คน จำนวน 77 คน โดยกรอบเวลาจะอภิปรายได้ถึง 24.00 น. และจะอภิปรายพิจารณากันต่อในวันพรุ่งนี้ (11 เม.ย.) อีกครั้ง ก่อนลงมติทั้งฉบับและจะสามารถนัดหมายลงมติวาระ 3 หรือเห็นชอบกันอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นในช่วงสิ้นเดือน เม.ย.

 

 

ขอบคุณข้อมูล ThaiPBS

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook