เคาะแล้ว ! ราคาเพดาน NGV

เคาะแล้ว ! ราคาเพดาน NGV

เคาะแล้ว ! ราคาเพดาน NGV
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาต้นทุนพลังงาน ระบุราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีที่ 13 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่เหมาะสม และเตรียมทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 เมษายนนี้ พร้อมแนะนำให้สร้างสถานีตามแนวท่อส่งก๊าซ เพื่อลดต้นทุนราคาก๊าซ

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการศึกษาต้นทุนพลังงาน เปิดเผยว่า ภายหลังการศึกษาต้นทุนก๊าซเอ็นจีวี คณะกรรมการได้กำหนดเพดานราคาก๊าซไว้ที่ 13 บาทต่อกิโลกรัม

ซึ่งคาดว่าจะเป็นราคาที่เหมาะสม และลดลงจากเพดานที่ตั้งไว้เดิมที่ 14 บาท50 สตางค์ โดยคณะกรรมการแบ่งการศึกษาเป็น 2 กรณีหลัก เพื่อเตรียมทำประชาพิจารณ์กับผู้ประกอบการขนส่งในวันที่ 10 เมษายน

ได้แก่ กรณีราคาก๊าซที่สถานีตามแนวท่อประมาณ 11 บาทต่อกิโลกรัม กับราคาก๊าซที่สถานีนอกแนวท่อประมาณ 13 บาทต่อกิโลกรัม

ภายหลังการทำประชาพิจารณ์นี้ คณะกรรมการจะนำข้อสรุปที่ได้เสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณา สำหรับราคาที่แท้จริงในการขายปลีก

ทั้งนี้ หลักในการพิจารณาราคาก๊าซเอ็นจีวีครั้งต่อไป จะพยายามคงราคาค่าขนส่งและราคาสถานีไว้ โดยจะเปลี่ยนแปลงเพียงต้นทุนราคาเนื้อก๊าซเท่านั้น ที่จะต้องมีการพิจารณาปรับราคาก๊าซให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกทุกปี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวด้วยว่า ถ้าหากรัฐบาลต้องการให้ราคาก๊าซเอ็นจีวีลดลง ก็ต้องเร่งสร้างสถานีตามแนวท่อก๊าซให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งจากสถานีแม่มายังสถานีลูก

 

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook