พรทิวายันรับทุกความเห็นก่อนชงFTA กับEUเข้าครม.

พรทิวายันรับทุกความเห็นก่อนชงFTA กับEUเข้าครม.

รมว.พาณิชย์ชี้ขอรับความเห็นก่อนเสนอ เอฟทีเอ กับ อียู แง้มสามารถไทยทำได้แม้คู่แข่งชิงเจรจาก่อนแล้ว

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวในเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นเรื่อง "คิดเห็นอย่างไร เตรียมพร้อมหรือไม่ จะรับมืออย่างไร หากจัดทำ FTA กับสหภาพยุโรป" โดยยืนยันว่า จะดำเนินการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป (EU) อย่างรอบคอบ พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย แม้ EU ได้เริ่มเจรจากับประเทศคู่แข่งของไทย คือสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนามแล้ว ขณะเดียวกันยอมรับว่า สิทธิพิเศษทางภาษีจาก FTA จะช่วยลดอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปประเทศเหล่านี้ ส่วนการเจรจาสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ขณะนี้ยังไม่ข้อไม่สรุป เพราะต้องพิจารณาว่า ขัดหลักขององค์การการค้าโลก (WTO) หรือไม่

สำหรับ ผลการรับฟังความเห็นของภาคเกษตรและสังคม 5 ครั้งที่ผ่านมา นางพรทิวา กล่าวว่า เกษตรกรบางส่วนเป็นห่วงมาตรฐานสุขอนามัย และมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าของยุโรป ซึ่งอาจทำให้สินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปจำหน่ายได้ และแม้มีกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA แต่ก็ถูกปฏิเสธความช่วยเหลือหลายครั้ง จึงเห็นว่าไม่ควรเปิดเสรีการลงทุนภาคเกษตรและสุขภาพ ขณะเดียวกันขอให้รัฐบาลสร้างหลักประกันภาคประชาชนมีกฎหมายรองรับ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็น FTA ไทย-สหภาพยุโรป เพิ่มเติมได้ที่ www.thaieufta.com