สรรพากร เปิดรับการทดสอบเป็น“ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” ถึง 16 ม.ค.58

สรรพากร เปิดรับการทดสอบเป็น“ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” ถึง 16 ม.ค.58

สรรพากร เปิดรับการทดสอบเป็น“ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” ถึง 16 ม.ค.58
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558
 
 
นายมานิต นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรจะเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 35 (1/2558) โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบต้องสำเร็จการศึกษา   ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยจะประกาศรายชื่อ     ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 30 มกราคม 2558 และจะดำเนินการทดสอบในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรในวันที่ 30 เมษายน 2558
 
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9170 ในวันและเวลาราชการ หรือที่สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7     ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ”

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook