รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

นายกฯ เดินหน้านโยบาย 30 บาท

นายกฯ เดินหน้านโยบาย 30 บาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีปาฐกถา "นโยบายของรัฐบาลต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค โดยจะเร่งสร้างความทัดเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพทั้งหมด

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมงานงานการประชุมเชิงวิชาการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่ 2 และรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2555

พร้อมรับฟังการนำเสนอรายงานการประเมินผลหลักประกันสุขภาพในช่วงทศวรรษแรกระหว่างปี 2544 ถึง 2553ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ ที่โรงแรมรามาการ์เด้น

นายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาในหัวข้อ "นโยบายของรัฐบาลต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ของรัฐบาลที่สอดคล้องกับข้อเสนอของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับองค์กร ภาคีต่างๆ

พร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรคและกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการคือการพัฒนา คุณภาพการให้การบริการที่ต่อเนื่องและครอบคลุมและประชาชนทุกคน

สามารถเข้าถึง การบริการประชาชน เพราะหลักประกันดังกล่าวถือเป็นการซื้อบริการไม่ใช่เป็นการขอรับบริการ และเป็นสิทธิของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องได้รับบริการอย่างสมศักดิ์ศรี ซึ่งและต้องได้รับบริการที่ดีที่สุดไม่โดยเลือกปฏิบัติว่าจะเป็นใคร

นอกจากนี้จะนำเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพผ่านทางระบบ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตหรือ "เทเลแม็กกาซีน" ที่เป็นช่องทางหนึ่งในการรับการปรึกษาจากแพทย์และคลอบคุมทุกชุมชนทั่วทั้ง ประเทศ พร้อมให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการร่วมกันกำหนดราคากลางของยาให้ มีราคาที่ถูกลงและมีคุณภาพเพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในระยะยาว โดยเป็นการควบคุมยาที่ฟุ่มเฟื่อยแต่ไม่จำกัดยาที่จำเป็น โดยเฉพาะโรคเบาหวานกับโรคมะเร็ง

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยเป็นที่ยอมรับของนานา ประเทศและไทยยังเป็นศูนย์อบรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประเทศอื่นด้วย ซึ่งระบบหลักประกันถ้วนหน้าจะเริ่มดำเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในวัน ที่ 1 เมษายน 2555 โดย ไม่ต้องถามสิทธิ์ซึ่งประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวใช้ บริการในการเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายทั้งโรงพยาบาลของรัฐและ เอกชน อีกทั้งเด็กต้องได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิด

อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ำว่า เป้าหมายของรัฐบาลอยากเห็นคนไทยทุกคนมีหมอประจำครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ใด รวมถึงประชาชนจะต้องมียาดีใช้รักษาตัว และคนไทยทุกคนต้องเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทัดเทียมกับประชากรโลก

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV