น้ำท่วมดันเงินเฟ้อ ต.ค.เพิ่มร้อยละ 0.19

น้ำท่วมดันเงินเฟ้อ ต.ค.เพิ่มร้อยละ 0.19

ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ เงินเฟ้อเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนร้อยละ 0.19 หรืออยู่ที่ร้อยละ 4.19 จากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหาร ทั้งจำพวกพืชและสัตว์ได้รับความเสียหาย ขณะที่เส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดมีผลให้ต้นทุนค่าขนส่งแพงขึ้น ประกอบกับบรรจุภัณฑ์สินค้าขาดแคลน

ด้าน นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าราคาสินค้าหลายชนิดที่ขึ้นราคา อาจมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อไตรมาสสุดท้ายที่จะสูงขึ้น ร้อยละ 0.38 แต่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 3.2-3.7 หรืออัตราเฉลี่ยเงินเฟ้อทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 3.8

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสินค้าพบว่าผักสดปรับขึ้นร้อยละ 15.24 อาหารและเครื่องดื่มปรับขึ้นร้อยละ 0.54 ส่วนไข่และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 0.69 ส่วนชนิดสินค้าที่ราคาสูงขึ้น เช่น ผักสด ไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง ขณะที่บางชนิดราคาถูกลง เช่น ข้าวสารเหนียว น้ำตาลทราย น้ำมันพืช เนื้อสุกร แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย พบว่า อัตราเงินเฟ้อไทยยังต่ำกว่าหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ที่ร้อยละ 4.79 สิงคโปร์ร้อยละ 5.10 จีน ร้อยละ 5.64 อินโดนีเซีย 5.95 เวียดนาม 17.71 ซึ่งมีเพียง 4 ประเทศที่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ได้แก่ ไทย มาเลเซีย บรูไน และ ญี่ปุ่น

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด