รื้อเกณฑ์เอสเอ็มแอล ให้สอดคล้องนโยบายรัฐ

รื้อเกณฑ์เอสเอ็มแอล ให้สอดคล้องนโยบายรัฐ

13 ธ.ค. - น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.นัดพิเศษวันนี้ ได้หารือถึงโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล) โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้ชี้แจงว่า อาจปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของโครงการใหม่ เพราะการดำเนินการในช่วงรัฐบาลก่อนไม่ส่งเสริมให้ไปดำเนินการบางประเภท โดยจะตั้งคณะกรรมการจังหวัดขึ้นมาดูแล

"นายกรัฐมนตรีได้กล่าว ในที่ประชุม ครม.ว่า เอสเอ็มแอลนั้น ถือเป็นนโยบายของรัฐบาล และมีวัตถุประสงค์แตกต่างกับโครงการชุมชนพอเพียงของรัฐบาลก่อน โดยโครงการนี้ตั้งกรอบงบประมาณไว้กว่า 6,000 ล้านบาทส่วนโครงการชุมชนพอเพียงที่ขึ้นอยู่กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะให้ดูแลในส่วนของโครงการพระราชดำริ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น"น.ส.อนุตตมา กล่าว

ทั้งนี้ กรอบงบประมาณโครงการเอสเอ็มแอล 6,000 ล้านบาท ตั้งไว้ สำหรับ 16,000 หมู่บ้าน แบ่งเป็น หมู่บ้านขนาดเล็ก จะได้รับการจัดสรรจำนวน 300,000 บาท หมู่บ้านขนาดกลาง 400,000 บาท และหมู่บ้านขนาดใหญ่ 500,000 บาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ เดือนก.พ. 55 นี้ หลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 55 ผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว

น.ส.อนุตตมา กล่าวว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวว่าจะแยกโครงการเอสเอ็มแอล ออกเป็นย่อยๆ เช่น หมู่บ้านเอส เดิมจะได้ 300,000 บาท แต่แบ่งออกเป็น เอส1 ที่มีจำนวนประชากรจำนวนน้อยได้ 100,000 บาท ,เอส2ได้ 200,000 บาท และเอส3 ได้ 300,000 บาทนั้น รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการในรูปแบบนี้ โดยยังยืนยันตามหลักการเดิม เพราะหากปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว จะทำให้ประชาชนสับสนได้

สำหรับโครงการเอสเอ็มแอล การจ่ายเงินไปยังหมู่บ้านจะดำเนินการในลักษณะของการจ่ายขาด เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูชุมชน ฟื้นอาชีพ โดยไม่ต้องใช้เงินคืนให้กับรัฐบาล โดยกองทุนดังกล่าวแตกต่างจากงบกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่ใช่การจ่ายขาด ส่วนหมู่บ้านชุมชนใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายกำหนด ก็ต้องเร่งดำเนินการเพื่อจะสามารถจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือได้ และจะให้สิทธิ์แก่หมู่บ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักได้รับการจัดสรรงบในส่วนนี้ก่อน - สำนักข่าวไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!