มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ7.2พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)   นักลงทุน                 ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ สถาบัน 1,996.01               1,651.14               344.87 บัญชีบล.               1,830.83               2,101.44               -270.61 ต่างประเทศ          10,170.10             2,932.78               7,237.33 ในประเทศ             8,812.92               16,124.50             -7,311.58   มูลค่าการซื้อขายรวม 22,809.86 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด