ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 ส่งผลกระทบอุตสาหกรรม

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 ส่งผลกระทบอุตสาหกรรม

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 ส่งผลกระทบอุตสาหกรรม
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

การเดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท 1 เมษายนนี้ ทำให้นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอเป็นห่วงว่าจะทำให้เกิดปัญหาในหลายด้าน ขณะที่ภาคเอกชนระบุว่าปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการขึ้นค่าแรงเป็นปัจจัยเร่งให้หลายบริษัทเตรียมลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการบางรายไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุน

รองประธานสภาอุตสาหกรรมระบุอีกว่า มีผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มขนาดใหญ่ 15 บริษัท ตัดสินใจลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบางบริษัทเริ่มผลิตได้ปลายปีนี้ โดยเวียดนาม ค่าแรงถูกกว่าไทยครึ่งหนึ่ง ขณะที่ลาว และ กัมพูชา ถูกกว่า 1 ใน 3 ส่วน และพม่ามีค่าแรงถูกกว่าไทย 1 ใน 4

ซึ่งจะทำให้ยอดการส่งออกลดลงเพราะไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ และคาดว่าผู้ประกอบการรายย่อย จะได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากทั้งหมดกว่า 1,000 ราย และอาจต้องปิดกิจการ

ขณะที่ นายสุกิจ คงปิยาจารย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ให้ความเห็นว่าการปรับค่าแรงควรปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยไม่อิงกับการเมือง

นายสมชัย จิตสุชนม์ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่าการปรับขึ้นค่าแรง จะทำให้ผู้จบการศึกษาใหม่ในระดับมัธยมว่างงาน ทำให้นักลงทุนไทย และต่างประเทศย้ายฐานการผลิต แรงงานต่างด้าวไหลเข้าประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือ

ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่ที่ปีละประมาณ 60,000 ล้านบาท แต่หากรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมดจะมีมูลค่าปีละกว่า 240,000 ล้านบาท ตลาดหลักคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเอเชีย

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV