"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจคนหนุน "สมคิด-หม่อมอุ๋ย" คุมเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช.

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจคนหนุน "สมคิด-หม่อมอุ๋ย" คุมเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช.
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง “ใครควรเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช.”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557 กรณีศึกษาจากประชาชนที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง กระจายทั่วทุกภูมิภาค และอาชีพ

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) โดยรัฐบาลที่จะมาจากการแต่งตั้งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า

ร้อยละ 20.78 ระบุว่า ควรเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ร้อยละ 15.43 ระบุว่า  ควรเป็น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ร้อยละ 13.19 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสม
ร้อยละ 6.47 ระบุว่า ควรเป็น ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ควรเป็น หัวหน้า คสช. พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา
ร้อยละ 5.68 ระบุว่า ควรเป็น ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ร้อยละ 7.99 ระบุว่า   อื่น ๆ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา, ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี, ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร, นายอานันท์  ปันยารชุน,  นายกรณ์  จาติกวณิช,  ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ,  พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง,  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล, ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ดร.ทนง พิทยะ
ร้อยละ 1.36 ระบุว่า เป็นใครก็ได้ ที่มีความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ และทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส
ร้อยละ 0.40 ระบุว่า ควรเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง และ
ร้อยละ 22.46 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ