พณ.เร่งสร้างเครือข่ายหวังเพิ่มประสิทธิภาพการค้า

พณ.เร่งสร้างเครือข่ายหวังเพิ่มประสิทธิภาพการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ เร่งสร้างเครือข่ายพัฒนาสมาคมการค้าในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าประจำปี 2557 และเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย กับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลการเชื่อมโยงไปยังสมาคมการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายที่จะสร้างระบบเครือข่ายการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาสมาคมการค้าของไทย ที่ปัจจุบันมีจำนวน 2,996 สมาคม ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น