จะซื้อบ้านต้องมีเงินเท่าไหร่ วิธีการประเมินกำลังเงินว่าจะซื้อบ้าน และผ่อนบ้านได้หรือไม่

จะซื้อบ้านต้องมีเงินเท่าไหร่ วิธีการประเมินกำลังเงินว่าจะซื้อบ้าน และผ่อนบ้านได้หรือไม่

จะซื้อบ้านต้องมีเงินเท่าไหร่ วิธีการประเมินกำลังเงินว่าจะซื้อบ้าน และผ่อนบ้านได้หรือไม่
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

หลายคนอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แต่คงมีน้อยคนที่สามารถซื้อบ้านเป็นเงินสด ดังนั้นเงินที่ขาดจึงต้องอาศัยกู้จากธนาคาร แต่สถาบันเหล่านี้ มักจะให้กู้เพียงไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย หรือมูลค่าประเมินของบ้าน (พร้อมที่ดิน)

ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้ซื้อบ้านควรมีเงินเก็บออมอย่างน้อยที่สุด 10% ของราคาบ้าน หรือถ้าจะให้ดีควรมากกว่า 20% นะครับโดยเงินจำนวนนี้เอง ที่ผู้ซื้อบ้านมักจะต้องจ่ายเป็น "เงินดาวน์" หากบ้านยังสร้างไม่เสร็จ เจ้าของโครงการมักจะให้เราผ่อนเป็นงวดๆ ได้ในเวลาประมาณ 6-18 เดือน

แต่หากเราไม่เก็บเงินเพื่อซื้อบ้านในสัดส่วนดังกล่าว จะทำให้ภาระเงินกู้หนักขึ้น และภาระที่หนักนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของครอบครัวเราไม่ดีเท่าที่ควร เพราะการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันก็ "สำคัญ" ไม่แพ้การซื้อบ้านของตัวเอง 

อย่างไรก็ตามในการวางแผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน คุณอาจเริ่มต้นจากวิธีใด วิธีหนึ่งใน 2 วิธี คือ

วิธีที่หนึ่ง คุณทราบราคาบ้านที่จะขายแล้วมาคำนวณว่าคุณจะซื้อและผ่อนได้หรือไม่ ?

วิธีการนี้ ในการประมาณการทางการเงิน คุณจะต้องเริ่มโดยพิจารณาว่าคุณมีเงินเก็บออมซื้อบ้าน หรือมีเงินดาวน์พอที่จะจ่ายให้กับเจ้าของโครงการหรือไม่?

คุณต้องกู้เงินจากธนาคารในวงเงินสูงสุดได้เท่าใด?

จะต้องผ่อนชำระเงินงวดเดือนละเท่าใด คุณสามารถผ่อนได้หรือไม่?

ตัวอย่าง นายเอต้องการกู้ซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท เมื่อปรึกษากับธนาคารแล้วสามารถปล่อยกู้ได้ 80% ดังนั้นนายเอต้องมีเงินดาวน์บ้าน 2 แสนบาท เมื่อพิจารณาระยะเวลาการผ่อนชำระนาน 30 ปี จากวงเงินที่เหลือ 8 แสนบาท ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือนเป็น 4,796 บาท โดยสามารถเข้าไปคิดคำนวณค่างวดได้ที่ http://calc.tsi-thailand.org/c08_0.aspx จากนั้นเราจึงมาประเมินกำลังของเราเองว่าสามารถผ่อนชำระได้ตามที่คิดหรือไม่?

วิธีที่สอง เราทราบรายได้ของตัวเองแล้วมาคำนวณว่าคุณจะซื้อบ้านได้แบบใด ในราคาใดได้บ้าง?

ในกรณีที่คุณทราบ "รายได้" ของคุณว่ามีเท่าใด และอยากทราบว่ารายได้ดังกล่าวนั้น สามารถจะซื้อบ้านในระดับราคาประมาณเท่าใด ก็สามารถคิดคำนวณได้ไม่

ตัวอย่าง เช่น หากคุณมีรายได้ประมาณเดือนละ 25,000 บาท คุณอยากรู้ว่าธนาคารจะให้คุณกู้ได้ในวงเงินเท่าใด และจะซื้อบ้านในราคาประมาณเท่าใด 

โดยเราต้องประเมินกำลังการผ่อนชำระค่างวดต่อเดือน ซึ่งธนาคารมักจะให้กู้ในวงเงินประมาณ 15-25% ของรายรับต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนตัว กรณีที่เรามีเงินเดือน 2.5 หมื่นหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ 2 หมื่น ถ้าหากคิดที่ 25% เรามีความสามารถในการผ่อนชำระเป็น ค่างวดต่อเดือน = 20000 * 0.25 = 5,000 บาท/เดือน

หากเราต้องการกู้ซื้อบ้าน 30 ปี โดยประมาณวงเงินที่จะกู้ 8 แสนบาทคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี จะคิดเป็นดอกเบี้ย 926,966 บาท

ตัวอย่างประเมินได้วงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 8 แสนบาท หากเราต้องการบ้านราคา 1 ล้านบาท ควรมีเงินดาวน์ 2 แสนบาทขึ้นไปครับ

เป็นอย่างไรก็บ้างครับ ไว้คราวหน้าเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับการประเมินตัวเราเอง เพื่อทำให้เราได้บ้านที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระกับเรามากจนเกินไปยังไงล่ะครับ 

ขอบคุณข้อมูลจาก นายแว่นธรรมดา http://www.topofliving.com/