เงินเดือน 15,000 เสียภาษีหรือเปล่า

เงินเดือน 15,000 เสียภาษีหรือเปล่า

เงินเดือน 15,000 เสียภาษีหรือเปล่า
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ปีนี้รัฐบาลเพิ่งจะปรับเงินเดือนให้ขึ้นมาเป็น 15,000 สำหรับข้าราชการ ทำให้บริษัทเอกชนหลายแห่งปรับฐานเงินเดือนของพนักงานให้เป็น 15,000 ตามไปด้วย

ทีนี้จึงเกิดคำถามว่า เงินเดือน 15,000 ที่ได้ปรับกัน จะต้องเสียภาษีกี่บาทหรือไม่ต้องเสียเลย คำตอบคือถ้าเงินเดือน 15,000 บาท โดยไม่ได้มีรายได้อะไรเพิ่มเติมจากนี้ ไม่ต้องเสียภาษีแน่นอนครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังต้องยื่น แบบ ภงด. 91 ตามกฎหมายนะครับ เพราะตามกฎหมายไทยบอกไว้ว่า ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์ หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ต้องยื่นแบบเงินได้พึงประเมิน ถ้าบุคคลนั้นมีเงินได้เฉพาะเงินเดือน เกิน 50,000 บาทต่อปีขึ้นไป (แม้รายได้จะไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็ต้องยื่นแบบ)

คำถามถัดไป ถ้าเงินเดือน 15,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี แล้วเงินเดือนเท่าไรถึงจะเสียภาษี คำตอบคือ โดยเกณฑ์เงินได้พึงประเมินที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษี คือต้องมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท หรือ 240,000 บาทต่อปี เพราะเมื่อหักค่าใช้จ่าย 60,000 บาท และหักลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาทแล้ว จะเหลือเงินรายได้ที่ต้องเสียภาษี 150,000 บาท ซึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่ต้องเสียภาษี

แต่หากใครมีส่วนลดหย่อน เช่นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน ประกันชีวิต ฯลฯ ก็จะทำให้ฐานเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนที่ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เช่น นำดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน 50,000 มาเป็นค่าลดหย่อน จะทำให้ต้องมีเงินเดือนสูงกว่า 21,700 บาท ถึงจะเสียภาษีเป็นต้น

ฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวนภาษี

รายได้ต่ำกว่า 150,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
รายได้สุทธิในช่วง 150,001 - 300,000 บาท เสียภาษี 5%
รายได้สุทธิในช่วง 300,001 - 500,000 บาท เสียภาษี 10% 
รายได้สุทธิในช่วง 500,001 - 750,000 บาท เสียภาษี 15%
รายได้สุทธิในช่วง 750,001 - 1,000,000 บาท เสียภาษี 20%
รายได้สุทธิในช่วง 1,000,001 - 2,000,000 บาท เสียภาษี 25%
รายได้สุทธิในช่วง 2,000,001 - 4,000,000 บาท เสียภาษี 30%
รายได้สุทธิในช่วง 4,000,001 - 20,000,000 บาท เสียภาษี 35% 
รายได้มากกว่า 20,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษี 37%