เผยหุ้นเด่น รับเมกะเทรนด์ 2557

เผยหุ้นเด่น รับเมกะเทรนด์ 2557

เผยหุ้นเด่น รับเมกะเทรนด์ 2557
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม Mega Trends (แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ, แนวโนม้เป็นสังคมเมือง ,แนวโนม้เทคโนโลยสี่อสาร 4G, แนวโน้มเทคโนโลยี Digital TV และแนวโน้มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ) โดยคัดเลือก บจ.จากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

 

 Mega Trend 1 หุ้นในกลุ่มที่ได้รประโยชน์จากแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ 


Mega Trends 2: หุ้นในกลุ่มได้ประโยชน์จากแนวโน้มเป็นสังคมเมือง (Urbanization)

Mega Trends 3: หุ้นในกลุ่มได้ประโยชน์จากแนวโน้มเทคโนโลยีสื่อสาร 4G

Mega Trends 4: หุ้นในกลุ่มได้ประโยชน์จากแนวโน้มเทคโนโลยี Digital TV

Mega Trends 5: หุ้นในกลุ่มได้ประโยชน์จากแนวโน้มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครฐั (Mega Project)

 

เริ่มลงทุนกับหุ้น ควรทำยังไง?
เทคนิคเด็ด ลงทุนให้รวย !!
"กิ๊ด" กิตติชัย เตชะงามเลิศ นักเล่นหุ้น ลุ้นเงินพันล้าน

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook