โครงสร้างภาษีใหม่ เปรียบเทียบกับอัตราเดิม

โครงสร้างภาษีใหม่ เปรียบเทียบกับอัตราเดิม
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

มนุษย์เงินเดือนเฮ เมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาสำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เป็น 35% มีผลบังคับให้คนที่เงินเดือน150,001 - 300,000 บาท เสียภาษีลดลงถึง 50%

ซึ่ง Sanook! Money เปรียบเทียบโครงสร้างภาษีใหม่ และโครงสร้างภาษีเดิมมาให้เห็นชัดในรูปแบบตาราง โดยอัตราการเสียภาษีใหม่นี้จะเริ่มใช้ในการยื่นแบบภาษีของปีนี้ หรือในช่วงเดือนมกราคม 2557 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าโครงสร้างภาษีใหม่จะทำให้เสียภาษีลดลง  คือ

รายได้สุทธิในช่วง 150,000 - 300,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 7,500 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 350,001 - 500,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 7,500 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 500,001 - 750,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 20,000 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 750,001 - 1,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 20,000 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 1,000,001 - 2,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 70,000 บาท
รายได้สุทธิมากกว่า 4,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลง 2% ตามจำนวนเงินได้สุทธิ

>>> อ่าน เงินเดือนเท่าไร ถึงจะเสียภาษี