ข่าวดี! หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้1.2แสนบาท ทำให้จ่ายภาษีน้อยลง

ข่าวดี! หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้1.2แสนบาท ทำให้จ่ายภาษีน้อยลง

ข่าวดี! หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้1.2แสนบาท ทำให้จ่ายภาษีน้อยลง
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

มนุษย์เงินเดือนเตรียมเฮได้เลย เพราะว่ากรมสรรพากรเตรียมเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็น 120,000 บาท จากปัจจุบันหักได้ 6 หมื่นบาท หวังช่วยให้มนุษย์เงินเดือนเสียภาษีน้อยลง 

โดยกรมสรรพากรให้เหตุผลว่าอัตราการหักค่าใช้จ่ายเดิมใช้มานานแล้ว แต่ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปมาก ภาระรายจ่ายของผู้เสียภาษี โดยเฉพาะคนที่กินเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้น จึงสมควรที่จะพิจารณาปรับเพิ่มรายจ่ายที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีให้สูงขึ้น เพื่อบรรเทาภาระภาษีของบุคคลธรรมดา

ปัจจุบัน โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่มีรายได้รวมประมาณ 20,000 บาท (นำรายได้อื่นมาหาร 12 และนำมารวมเป็นเงินเดือนแล้ว) จะไม่เสียภาษี แต่ถ้าปรับเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็น 120,000 บาท ทำให้ผู้ที่มีรายได้รวมประมาณ 22,500 บาท ไม่ต้องเสียภาษี

อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังอยู่ในช่วงของการเสนอ แต่คาดว่าจะใช้ได้ทันในการยื่นแบบภาษีต้นปีหน้า 

>>> รู้หรือยัง! โครงสร้างภาษีใหม่ เสียภาษีน้อยลง