โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ เริ่มใช้ ปี 2557

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ เริ่มใช้ ปี 2557

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ เริ่มใช้ ปี 2557
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ใกล้จะถึงช่วงที่ต้องยื่นเสียภาษีกันอีกแล้ว แต่ถึงวันนี้หลายคนยังไม่รู้ว่ารัฐบาลได้มีการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ สำหรับการยื่นปี 2557 ทาง Sanook! Money จึงนำมาสรุปให้ทราบเพื่อเตรียมตัวสำหรับการยื่นรายการภาษีในปี 2557 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้เป็นการแบ่งขั้นอัตราภาษีให้ถี่ขึ้น จาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางง่าย ๆ ได้ดังนี้

โดยวงของเงินได้สุทธิที่เสียภาษีลดลง คือ

รายได้สุทธิในช่วง 150,000 - 300,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 7,500 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 350,001 - 500,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 7,500 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 500,001 - 750,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 20,000 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 750,001 - 1,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 20,000 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 1,000,001 - 2,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 70,000 บาท
รายได้สุทธิมากกว่า 4,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลง 2% ตามจำนวนเงินได้สุทธิ

 

 

มาตรการนี้จะช่วยลดภาระในการจ่ายภาษีของคนทำงาน ทำให้มีเงินเก็บเงินออมมากขึ้น และอย่าลืมยื่นแบบภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2557 นะครับ