หอการค้ามองจำนำข้าวมีแต่ผลเสีย

หอการค้ามองจำนำข้าวมีแต่ผลเสีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย ชี้ ผู้ประกอบการส่งออกส่วนใหญ่ เห็นว่าโครงการจำนำข้าวมีแต่ผลเสีย แข่งขันยาก ต้นทุนสูง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนะผู้ประกอบการต่อสถานการณ์การส่งออกข้าวไทย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.4 เห็นว่าการส่งออกข้าวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง เพราะราคาข้าวไทยแพงกว่าประเทศอื่นจากราคาในการรับจำนำสูง โดยประเทศไทยต้องเผชิญกับคู่แข่ง ทั้งเวียดนาม อินเดีย และกัมพูชา ในขณะที่ คุณภาพข้าวไทยโดยรวมแล้ว แย่ลง เมื่อมีโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งร้อยละ 70.6 เห็นว่าโครงการรับจำนำมีแต่ผลเสียทำให้ยอดส่งออก จำนวนลูกค้า ยอดคำสั่งซื้อ และผลประกอบการโดยรวมลดลง แต่ต้นทุนกลับสูงขึ้น ซึ่งเห็นว่า รัฐบาลควรยกเลิกโครงการทันที แต่หากไม่สามารถทำได้ ต้องขายข้าวให้กับผู้ประกอบการในราคาตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และควรช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการเพาะปลูกให้