เจรจา FTA ไทย-EU ครั้งที่ 2 คืบหน้า

เจรจา FTA ไทย-EU ครั้งที่ 2 คืบหน้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'โอฬาร' เผย ผลการเจรจา FTA ไทย-EU ครั้งที่ 2 คืบหน้า ให้ความสำคัญการเข้าถึงยามากขึ้น

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาเขตการค้าเสรี หรือ FTA ไทย-สหภาพยุโรป หรือ EU กล่าวว่า การเจรจาในรอบที่ 2 ในสาขาสินค้าและบริการ การลงทุนมาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ พิธีการศุลกากร ทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมากขึ้นแล้ว โดยประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในเรื่องของการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ ที่ภาคประชาสังคมกังวลนั้น ได้ย้ำให้ทาง EU ได้เข้าใจ ว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งทาง EU มีความเข้าใจมากขึ้น และย้ำว่าจะให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประชาชนของทั้ง 2 ฝ่าย อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ส่งออกไปยัง EU กว่า 21,700 ล้านเหรียญสหรัฐ