เทคนิคใช้ชีวิตให้มั่งคั่งแบบ "คนโสด"

เทคนิคใช้ชีวิตให้มั่งคั่งแบบ "คนโสด"

เทคนิคใช้ชีวิตให้มั่งคั่งแบบ "คนโสด"
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ชีวิตที่มั่นคงเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันถึง โดยเฉพาะคนโสด เพราะเป็นคนที่ยังไม่แต่งงาน อนาคตยังไม่แน่นอนว่าจะได้แต่งงานและมีลูกคอยเลี้ยงดูหรือไม่

การสร้างชีวิตของคนโสดให้มีความมั่นคง จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตได้ โดยสามารถทำได้ง่ายๆ ตามคำแนะนำ 3 ข้อ ดังนี้ค่ะ

 

           1.สะสมเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 3-6 เดือน ในชีวิตของคนเรา ความไม่แน่นอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ รถชน ตกงาน หรืออุบัติเหตุ หากคนโสดไม่มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน อาจต้องไปกู้เงิน ก่อให้เกิดภาระหนี้สินได้ ส่วนจำนวนเงินที่ควรออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินนั้น ควรอยู่ที่ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน

เช่น หากใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 30,000-60,000 บาท การเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินทำได้ไม่ยาก เพียงกันเงินออกจากเงินเดือนก่อนใช้จ่ายอย่างน้อย 10% ของรายได้ ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินฝาก กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เพียงเท่านี้ เราก็จะมีเงินสำรอง เผื่อไว้ใช้ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นได้ค่ะ

          2.ทำประกันอุบัติเหตุ เชื่อว่า ทุกคนคงไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเอง แต่อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายทุกเวลา โดยอาจเกิดขึ้นจากตัวเราเอง เช่น หกล้ม ตกบันได หรือเกิดขึ้นจากบุคคลอื่น เช่น ถูกรถเฉี่ยวชน สุนัขกัด การทำประกันอุบัติเหตุจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา

เพราะประกันจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของคนโสดลดน้อยลง การทำประกันอุบัติเหตุทำได้ไม่ยาก โดยสามารถทำประกันอุบัติเหตุโดยตรง หรือการทำบัตรเดบิตที่มีประกันอุบัติเหตุพ่วงมาด้วย ซึ่งค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเป็นแบบปีต่อปี หากต้องการยกเลิกหรือมีภาระทางการเงิน ก็สามารถยกเลิกได้ง่าย

ทั้งนี้ ควรตรวจสอบด้วยว่า ที่ทำงานมีสวัสดิการคุ้มครองการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเป็นวงเงินมากน้อยแค่ไหน หากดูแล้ว วงเงินที่ได้รับน้อยเกินไป จึงค่อยพิจารณาทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ค่ะ

          3.ซื้อประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หากคนโสดมีเหตุเจ็บป่วยต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาล อาจทำให้เงินที่เก็บสะสมไว้หมดไปได้ ยิ่งหากเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลที่อาจสูงถึงหลักล้าน

แล้วเกิดเจ็บป่วยในช่วงบั้นปลายของชีวิต เงินเก็บที่มีอาจไม่เพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะคนโสด ซึ่งในช่วงเกษียณอาจต้องอยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลานคอยดูแล จึงยิ่งต้องมีหลักประกันเพื่อช่วยให้ภาระด้านค่ารักษาพยาบาลน้อยลง การทำประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง

สามารถช่วยบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ลงได้ โดยอาจทำเป็นสัญญาแนบกับประกันชีวิต หรือซื้อประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงแบบที่ขายแยกต่างหาก แนะนำว่า ควรทำประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงแต่เนิ่นๆ เพราะค่าเบี้ยจะถูกกว่าการทำประกันเมื่ออายุมากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับการทำประกันสุขภาพควรตรวจสอบก่อนว่า ที่ทำงานมีสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ หากมีสวัสดิการที่มากพอแล้ว ก็สามารถทำเฉพาะประกันโรคร้ายแรงก็ได้ค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูล : k-expert