ยรรยงชี้ราคาปลีกไข่ไก่ต้องไม่เกิน4บาท

ยรรยงชี้ราคาปลีกไข่ไก่ต้องไม่เกิน4บาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มไก่ ยัน ปริมาณการผลิตพอดีการบริโภค ชี้ ราคาปลีกต้องไม่เกิน 4 บาท

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไข่ไก่ ณ บริษัท เกษมชัยฟาร์ม จ.นครปฐม พบว่า กำลังการผลิตของผู้ประกอบการในขณะนี้ ถือว่าพอดีกับการบริโภคต่อวัน ทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น หลังจากผลผลิตตึงตัว ซึ่งในระยะสั้นนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตกับการบริโภคให้ดีขึ้น ซึ่งการผลิตจะต้องมีส่วนเกิน เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับความมั่นคงทางอาหาร โดยราคาจำหน่ายปลีก ไข่คละหน้าฟาร์มขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 - 3.90 บาท หรือไม่เกินฟองละ 4.00 บาท เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบมากเกินไป

ทางด้านผู้ประกอบการ กล่าวว่า ราคาไข่คละที่ 3.50 บาท เป็นราคาที่ผู้ประกอบการรับได้ ซึ่งราคาจะปรับตัวลดลงในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน