ยุคลชี้ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางยางพารา

ยุคลชี้ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางยางพารา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ยุคล' ยัน ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางยางพาราในอาเซียน ชี้ ได้เปรียบด้านการขนส่ง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมยางพาราไทย กับการเป็นศูนย์กลางยางพาราอาเซียนว่า ประเทศไทย ยังมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางยางพาราในอาเซียนได้ เนื่องจาก ไทยได้เปรียบด้านการขนส่ง ที่สามารถเชื่อมต่อกันกับประเทศในภูมิภาค แต่จะต้องเร่งพัฒนาการดูแลระบบการผลิตยาง รวมทั้ง การสร้างอุตสาหกรรมปลายน้ำเพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่ายางพาราและผ่อนคลายมาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้น เนื่องจาก ขณะนี้มาเลเซียเริ่มลดการส่งออกยางพารา และเพิ่มการนำเข้า เพื่อนำไปแปรรูปส่งออก รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนการลงทุน ซึ่งทำให้หลายประเทศ เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น

นอกจากนี้ จะต้องสร้างความรวมมือด้านยางพาราในระดับอาเซียน จากเดิมที่มีความร่วมมือเพียง 3 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดเซีย