ส.ว. ทยอย เข้าร่วมประชุมวุฒิสภาแล้ว

ส.ว. ทยอย เข้าร่วมประชุมวุฒิสภาแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.ว. ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมวุฒิสภาแล้ว ขณะ 14.00 น. 'สมศักดิ์' นัดประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาต่อมาตรา 7

บรรยากาศก่อนการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป ครั้งที่ 7 ล่าสุด บรรดาสมาชิกวุฒิสภา ต่างทยอยเดินทาง
เพื่อเตรียมตัวประชุมที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. แล้ว โดยวันนี้ ที่ประชุมจะรับทราบรายงานประจำปี 2555
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย จากนั้นเป็นเรื่องด่วน ในญัตติเรื่องขอให้ประธานวุฒิสภา ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา กรณีให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

ขณะที่ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา นัดประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ 2 ประเด็นที่มาของ ส.ว. จะเริ่มเวลา 14.00 น. โดยจะพิจารณาต่อในมาตรา 7 ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา และการกำหนดการเลือกตั้ง หลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาหมดวาระลง ซึ่งนับเป็นวันที่ 10 ของการพิจารณาต่อจากการประชุม เมื่อวันที่ 7 กันยายน ภายหลังนับองค์ประชุมแบบขานรายชื่อ แต่องค์ประชุมไม่ครบ จึงนัดประชุมต่อในวันนี้