Top 10 สุดยอดส้วมสะอาดแห่งเมืองกรุงเทพฯ

Top 10 สุดยอดส้วมสะอาดแห่งเมืองกรุงเทพฯ

Top 10 สุดยอดส้วมสะอาดแห่งเมืองกรุงเทพฯ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เซ็นทรัลเวิลด์ -สวนหลวง ร.9 -ซาฟารีเวิลด์ -วัดมกุฏกษัตริยาราม ติด10สุดยอดส้วมแห่งปี 55 ของกทม.

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงข่าว "สุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2554" ตามโครงการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะ พร้อมมอบโล่รางวัลสุดยอดส้วมแก่หน่วยงานและองค์กร 10 แห่ง ที่พัฒนาส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS คือ
- ด้านความสะอาด (Healthy) ของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ
- ด้านความเพียงพอ (Accessibility)
- การมีห้องส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์
- ด้านความปลอดภัย (Safety) ประชาชนสามารถใช้บริการส้วมสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน

สำหรับการคัดเลือก แบ่งเป็น 12 ประเภท มีหน่วยงานหรือองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9 ประเภท ได้รับรางวัลรวม 10 แห่ง แยกตามประเภท ประกอบด้วย
ประเภทศาสนสถาน ได้แก่ วัดมกุฏกษัตริยาราม
ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ บริษัท เลิศชวนะ จำกัด
ประเภทร้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารมณียา
ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสายไหม
ประเภทห้างสรรพสินค้า ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภทสถานที่ราชการ ได้แก่ สำนักงานเขตพญาไท
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ซาฟารีเวิลด์
ประเภทสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนหลวง ร.9
ประเภทโรงเรียน แบ่งเป็น สังกัดรัฐบาล ได้แก่ โรงเรียนวัดทองนพคุณ และสังกัดเอกชน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม
ส่วนอีก 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทตลาดสด สถานีขนส่ง และอาชีวศึกษา ไม่มีหน่วยงานใดส่งเข้าประกวด

ปัจจุบันพบว่าส้วมในกรุงเทพฯ ประสบปัญหาด้านสุขลักษณะ ทั้งความสกปรก มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสบู่และอ่างล้างมือ ถังขยะในห้องส้วมสกปรกไม่มีฝาปิดมิดชิด และไม่มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดหลังการขับถ่าย กทม.จึงต้องจัดทำโครงการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะใน 12 กลุ่มเป้าหมาย รวมกว่า 3,000 แห่ง

 

ขอบคุณข้อมูล : VoiceTV

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook