คลังคาดส่งออกครึ่งปีหลังดีขึ้นดูแลหนี้ไม่ให้เกินร้อยละ50

คลังคาดส่งออกครึ่งปีหลังดีขึ้นดูแลหนี้ไม่ให้เกินร้อยละ50
ปลัดกระทรวงการคลัง เผย นโยบายกระตุ้นการบริโภคในประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณา มองครึ่งปีหลัง ส่งออกดีขึ้น ยัน เร่งผลักดันไทย เป็นประเทศที่มีรายได้สูงใน 10 ปี พร้อมดูแลหนี้ไม่ให้เกิน 50% ต่อจีดีพี

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลัง ยังคงมีนโยบายในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า จะมีนโยบายออกมาหรือไม่ เพราะหากดูในรายละเอียดพบว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในส่วนของการบริโภค ไม่ได้ลดลงแต่ VAT ในส่วนของสินค้านำเข้าลดลง ซึ่งคงต้องติดตามว่า เมื่อการนำเข้าลดลง การส่งออกจะเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า หลังจากค่าเงินบาลมีเสถียรภาพ และอ่อนค่าลงจะทำให้การส่งออกในช่วงปลายปีของประเทศกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้น

ส่วนการดำเนินนโยบายทางการคลังในอนาคตนั้น จำเป็นต้องรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง ให้ดี เพื่อให้ประเทศไทยก้าวจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ให้ได้ภายใน 10 ปี โดยกระทรวงการคลัง ประมาณว่า เศรษฐกิจไทยจะโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 4.5 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ใน 7 ปี ข้างหน้า แต่ในความเป็นจริงต้องการให้ขยายตัวให้ได้ที่ระดับร้อยละ 6 ต่อปีให้ได้ ส่วนการบริหารความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตนั้น จะต้องคำนึงถึงการเก็บรายได้ของรัฐที่มีความเพียงพอ การบริหารรายจ่ายให้มีความสอดคล้องกับรายได้และการดูแลค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านนั้น ต้องอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ที่สัดส่วนหนี้สาธารณต่อจีดีพี ไม่เกินร้อยละ 50 จากปัจจุบันที่อยู่ที่ร้อยละ 44