รถสาธารณะ ปรับค่าโดยสาร 15 พ.ค.

รถสาธารณะ ปรับค่าโดยสาร 15 พ.ค.

รถสาธารณะ ปรับค่าโดยสาร 15 พ.ค.
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม อนุมัติให้รถโดยสารสาธารณะ บางประเภทปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง

มีมติอนุมัติให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 คือผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัด ทั้งรถโดยสารของ บขส. และ รถร่วม บขส.

และหมวด 3 ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะวิ่งให้บริการระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารได้สูงสุดระยะละไม่เกิน 4 สตางต์ต่อกิโลเมตร

และหมวด 4 ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ รถ 2 แถวและวิ่งในซอยในเขตกรุงเทพมหานคร ปรับเพิ่มเป็น 7 บาท และหากให้บริการตั้งแต่ 22.00-05.00 นาฬิกา

ให้ปรับขึ้นได้อีก 2 บาท เป็น 9 บาท รวมถึงรถโดยสารมินิบัส ให้ปรับเพิ่มจาก 6 บาท 50 สตางค์ เป็น 8 บาท 50 สตางค์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

ส่วนรถโดยสารหมวด 1 ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งให้บริการให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง ขสมก.และรถร่วมบริการ ทางคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางยังไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในระยะนี้

จนกว่าราคาก๊าซ NGV จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 9 บาท 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันราคาก๊าซ NGV อยู่ที่ 8 บาท 50 สตางค์กิโลกรัม โดยรถร้อนจะให้ปรับขึ้น 1 บาท และรถปรับอากาศปรับขึ้นระยะละ 1 บาท

สำหรับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ กรมการขนส่งทางบก จะเร่งสรุปตารางอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ใหม่เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคม และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้อัตราใหม่ได้ในเดือนมิถุนายนนี้

 

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV