วันเคราโลก World Beard Day ปกติจะมีงานจัดประกวด เครางาม กัน

วันเคราโลก World Beard Day ปกติจะมีงานจัดประกวด เครางาม กัน

วันเคราโลก World Beard Day ปกติจะมีงานจัดประกวด เครางาม กัน
inn news

สนับสนุนเนื้อหา

วันเสาร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี มีการเฉลิมฉลองและนับเป็นวันเคราโลก ปกติจะมีงานจัดประกวด เครางาม กัน 

ที่มาของวันนี้ไม่แน่ชัดนัก แต่มีการเชื่อมโยงไปถึงชาวเดนมาร์ก ที่มีความเชื่อมโยงกับนักรบในสมัยโบราณอย่างชาวไวกิ้ง ที่พวกเขามีการเฉลิมฉลองถึงความยิ่งใหญ่ ความรุ่งโรจน์ของพวกเขาซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับเคราอันสวยงามและน่าเกรงขามของพวกเขาด้วย แล้วก็อาจจะกลายมาเป็นวันเคราโลกในปัจจุบัน  

ส่วนวันเคราโลกทุกคนก็จะจัดงานประกวด งานโชว์เครา งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครา ในงานก็มีการกินดื่มฉลอง ขายของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงเครา นอกจากนี้ยังมีสมาคมที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหนวด เครา ที่จัดงานเช่น German Beard and Moustache Club แถมเชื่อกันว่าการโกนเคราในวันนี้ไม่การกระทำที่ไม่สมควรอีกด้วย 

เครา นอกจากจะเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้ว เครายังเกี่ยวกับข้องกับความเชื่อในบางศาสนาหรือบางประเทศด้วย ที่ให้ผู้ชายไว้เคราอีกด้วย 

ส่งท้ายสำหรับวันเคราโลก มีคนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครายาวเป็นจำนวนมาก ขอที่โด่งดังที่สุดมาหนึ่งคน คือ Hans Steininger ที่มีเครายาวราวๆ 1.4 เมตร แต่น่าเศร้าในปี 1567 เขาสะดุดเคราของตนเองเลยล้มเสียชีวิต

เครา นอกจากความสวยงามแล้ว บางประเทศ บางวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่บงบอกฐานะ ความเชื่อ ค่านิยมอีกด้วย ก็นับเป็นอีกวันที่น่าสนใจที่ ไอ.เอ็น.เอ็น. นำมาฝากกัน