4 กุญแจสำคัญสู่การ “ลดน้ำหนัก” ให้ได้ผล

4 กุญแจสำคัญสู่การ “ลดน้ำหนัก” ให้ได้ผล

4 กุญแจสำคัญสู่การ “ลดน้ำหนัก” ให้ได้ผล
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

การลดน้ำหนักให้ได้ผล นอกจากต้องอาศัยวินัยในการออกกำลังกายแล้ว การรับประทานอาหารก็มีผลอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้ เราได้ยินกันมาว่า กินน้อย ๆ แต่ให้บ่อยมื้อ จะช่วยเรื่องระบบการเผาผลาญในร่างกายได้ดีขึ้น

แต่จากผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย Loma Linda University School of Public Health ในสหรัฐอเมริกา กลับพบว่าการกินอาหารมื้อเช้าให้เต็มที่ และกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น คือกุญแจสู่การลดน้ำหนักที่ได้ผลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ทีมวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาของ Adventist Health Study-2 ซึ่งติดตามผลผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 50,660 คน เป็นเวลานานถึง 7 ปี เกี่ยวกับกิจวัตรในการรับประทานอาหาร และน้ำหนักตัว

โดยพบว่ามีอยู่ 4 ปัจจัยด้วยกัน ที่ทำให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงได้ คือ การกินอาหารเพียง 1-2 มื้อต่อวัน, กินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีระยะเวลาที่ท้องว่างนาน 18 ชั่วโมง (รวมช่วงเวลานอน), ไม่งดอาหารมื้อเช้า และกินหนักเฉพาะมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเท่านั้น

ขณะที่การกินอาหารบ่อยๆ มากกว่า 3 มื้อต่อวัน (รวมมื้ออาหารว่าง)  และการกินหนักในมื้อเย็นนั้น  ล้วนมีความเชื่อมโยงต่อค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลจากการมีน้ำหนักตัวเกิน จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ รวมถึงโรคเบาหวานชนิดที่ 2, โรคหัวใจ และโรคมะเร็งบางชนิดด้วย

คำพูดที่ว่า “กินมื้อเช้าอย่างพระราชา กินมื้อกลางวันอย่างเจ้าชาย และกินมื้อเย็นอย่างยาจก” จึงยังได้เสมอสำหรับคนที่คิดจะควบคุมน้ำหนักตัวเอง

ที่มา : medicalnewstoday.com