5 เหตุผล ทำไม “ระเบียบวินัย” จึงมีความสำคัญ

5 เหตุผล ทำไม “ระเบียบวินัย” จึงมีความสำคัญ

5 เหตุผล ทำไม “ระเบียบวินัย” จึงมีความสำคัญ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทุกคนทราบดีว่าเป็นเหตุการณ์ที่ “ไม่ปกติ” จึงมีกฏใหม่ ๆ เข้ามาควบคุมการใข้ชีวิตของคนเพื่อให้จัดการกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ากฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ยังมีคนบางกลุ่มที่ก็รู้ดีว่าห้ามทำ แต่ก็ “จงใจ” ฝ่าฝืน เมื่อทำสำเร็จก็ออกมาเย้ยต่อสังคมว่าตัวเองเจ๋งมากที่ฝ่าฝืนได้ แต่สุดท้ายก็โดนลงโทษไปตามระเบียบ

แม้ว่าทุกคนล้วนไม่ชอบการถูกบังคับ แต่มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีตรรกะ คิดเป็นเหตุเป็นผลได้ มนุษย์จึงน่าจะเข้าใจดีว่ากฎมีไว้ทำไม และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมระเบียบวินัยจึงสำคัญต่อชีวิตของเรา

1. วินัยสำคัญต่อการพัฒนา
ระเบียบวินัยช่วยออกแบบแนวทางการดำเนินชีวิต และสร้างทัศนคติต่อการจัดการสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้คุณรู้ว่าอะไรควรไม่ควร อะไรทำได้ทำไม่ได้ ซึ่งทัศนคตินี้เองที่เป็นสิ่งเล็ก ๆ ในตัวบุคคลที่สร้างความแตกต่างของแต่ละคน วินัยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่คนที่ประสบความสำเร็จต้องมี

ไม่ต้องมองอื่นไกล ที่คุณสามารถตื่นเวลาเดิมในทุกเช้าเพื่อไปทำงาน นี่ก็เป็นวินัยอย่างหนึ่งที่มีในตัวคุณแล้ว ระเบียบวินัยจึงสำคัญต่อการกำหนดชีวิตคนให้เป็นระบบ สร้างความสม่ำเสมอในชีวิต ฝึกร่างกาย จิตใจให้ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ส่งผลต่อการรักษาความสงบและเรียบร้อยในสังคม ซึ่งแน่นอนว่าหากฝ่าฝืนกฎ ก็ต้องถูกลงโทษ

2. วินัยช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวก
เหตุผลสำคัญที่เราต้องมีระเบียบวินัยในชีวิต คือ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก ทุก ๆ วันเราต้องพบเจอกับผู้คนและเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย คุณอาจต้องโต้เถียงกับคนอื่น ปฏิกิริยาที่คุณแสดงออกล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ตรงหน้ารวมถึงความคิดที่มีต่อคุณในสายตาคนอื่น วินัยในตัวบุคคลจึงทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติต่อกันในสังคมให้เป็นไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ วินัยยังช่วยให้บุคคลวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดตัวเองได้ว่าต้องทำอะไร จะตอบสนองสถานการณ์อย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ต้องการ การขาดวินัย การไม่มีระเบียบในจิตใจ อาจทำให้เราแสดงออกอย่างผิด ๆ จนเกิดเป็นโทษต่อตัวเอง ดังนั้นวินัยจึงมีความสำคัญในการสร้างทัศนคติเพื่อให้เราอยู่รอดในสังคม

3. วินัยช่วยให้จดจ่อสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น
การฝึกฝนตนเองทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคม มีงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่า หากคุณมีวินัยที่จะออกกำลังกายทุกวัน ทำให้คุณมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี และคิดในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งมีส่วนในการจัดการกับระบบความคิดและอารมณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในใจ

นักเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในระเบียบวินัยมักมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนที่ดี พวกเขาสามารถควบคุมกิจกรรมของตัวเองให้ตอบสนองทั้งทางกายและใจได้ จึงทำให้มีพลังบวก กระฉับกระเฉง เพราะรู้เป้าหมายที่ต้องทำให้ได้ในวันนี้ ไม่ใช่ใช้ชีวิตไม่มีประโยชน์ไปวัน ๆ

ส่วนคนวัยทำงาน วินัยช่วยควบคุมกิจกรรมการทำงาน ให้จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต้องทำอะไรก่อนหลัง เพิ่มความจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มทั้งศักยภาพและประสิทธิภาพในกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่พวกเขาได้ทำ

4. วินัยช่วยพัฒนาสุขภาพจิต 
เห็นได้ชัดว่าในสังคมสมัยใหม่มีผู้คนจำนวนมากที่ทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลและซึมเศร้า ส่วนหนึ่งมาจากการขาดการฝึกฝนตนเอง การมีชีวิตไปวัน ๆ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง อาจเป็นเพราะคุณไม่มีวินัยในตัวเองมากพอที่จะบังคับตัวเองทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิต การฝึกฝนวินัยจึงสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้

การที่เราสามารถควบคุมตัวเอง เช่น ด้านความรู้สึกอารมณ์ ก็จะช่วยให้มีความอดทนมากขึ้น และทำอะไรได้อย่่างมีสติมากขึ้น หากไม่ควบคุมจิตใจของตัวเอง และปล่อยตามใจเกินไป อาจทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ ซึมเศร้า และเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึงตามมา ซึ่งคนที่ระเบียบวินัยไม่เพียงแต่ช่วยตนเองให้ดีขึ้น แต่ยังสามารถช่วยคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้นได้ด้วย

5. วินัยช่วยให้สังคมสงบสุข
หากไม่มีกฎระเบียบเอาเสียเลย ก็จะทำให้คนอื่นในสังคมเดือดร้อนได้ ดังนั้น เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข ก็จำเป็นต้องมีกฎและข้อบังคับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งคนในสังคมก็จะเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง

หากผู้คนมัวแต่สนใจสิ่งที่ตัวเองต้องการ โดยไม่สนใจถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา ก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตั้งกฎระเบียบ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ที่มา : impoff.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook