บุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายไม่แพ้บุหรี่มวน

บุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายไม่แพ้บุหรี่มวน

บุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายไม่แพ้บุหรี่มวน

บุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์การสูบบุหรี่ในรูปแบบของการใช้ไฟฟ้าให้ความร้อนกับน้ำยาจนเกิดไอน้ำ ไร้ซึ่งควันที่เกิดจากการเผาไหม้แบบบุหรี่มวนธรรมดาทั่วไป โดยน้ำยาที่เป็นส่วนประกอบหลักในการทำให้เกิดไอมีสารประกอบหลัก ๆ คือ นิโคติน สารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบ, โพรไพลีนไกลคอล ส่วนประกอบในสารที่ทำให้เกิดไอ, กลีเซอรีน เพิ่มความชื่นที่จะผสมกับโพรไพลีนไกลคอล, สารแต่งกลิ่นและรส

กระแสของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเกิดขึ้นนานแล้วและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากการ ใช้เพื่อเลิกบุหรี่จริง โดยเชื่อกันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอันตรายน้อยกว่า(ซึ่งยังไม่มีผลวิจัยที่ชี้ชัด) โดยความจริงที่รู้กันดีคือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าลดอันตรายจากการสูดควันจากการเผาไหม้ เช่น จากบุหรี่จริง ได้มากกว่า ซึ่งลดความเสี่ยงจากการรับสารอันตรายที่มากับการเผาไหม้ เช่น ทาร์ และ คาร์บอนมอนอกไซด์

อีกทั้งยังมีการกล่าวอ้างจากผู้ผลิตอีกด้วยว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนจริง จึงทำให้ความนิยมของการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีมากขึ้นในหมู่วัยรุ่น ซึ่งนอกจากใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่มวนแล้วยังปรากฎในด้านการใช้เพราะเป็นแฟชั่นอีกด้วย โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้ว่า จำนวนของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านคนในปี 2011 เป็น 41 ล้านคนในปี 2018 อันด้วยรูปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ ที่ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ โดยเฉพาะวัยรุ่น

ผลวิจัยล่าสุด พบว่า..
ด้วยการที่ยังไม่มีการศึกษาที่พบคำตอบอย่างจริงจัง ทำให้ที่ผ่านมาผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังอยู่กับความเชื่อที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบมวน จึงมีจำนวนการใช้เพิ่มมากขึ้น

แต่ล่าสุดทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอพบว่า นิโคตินที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตและส่งผลกับหัวใจโดยตรง ทำให้หลอดเลือดเสียหายเช่นเดียวกับการสูดอากาศที่มีมลพิษเข้าสู่ร่างกาย ต่างจากนิโคตินที่พบในบุหรี่มวนที่ส่งผลให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น

โดยนอกจากนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อหลอดเลือดและหัวใจเป็นหลักแล้ว อนุภาคเล็ก ๆ จากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ายังมีผลทำให้เส้นเลือดอุดตัน โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งในส่วนของสารปรุงแต่งกลิ่นต่าง ๆ ยังไม่พบความเป็นไปได้ที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในขณะนี้

เป็นอันว่าความเชื่อในเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการงดบุหรี่จริงนั้นไม่ได้ทำให้ผู้สูบสามารถเลิกบุหรี่ได้ เพราะเปนอาการติดนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ทั้งสองชนิดเป็นหลัก อีกทั้งยังพบข้อสรุปแล้วว่าการใช้ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายไม่แพ้กันแต่ส่งผลต่างกันเล็กน้อยโดยบุหรี่มวนจะส่งผลกับปอดเป็นหลัก ส่วนบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีผลกับระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ นอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถูกแบนห้ามจำหน่ายและน้ำเข้าแล้วมากกว่า 39 ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย