แนะเกณฑ์กินน้ำตาลให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

แนะเกณฑ์กินน้ำตาลให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

แนะเกณฑ์กินน้ำตาลให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นพ. ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลก(ฮู) มีคำแนะนำการบริโภคน้ำตาลแบบใหม่ เป็น 2 ระดับ คือ ระดับทั่วไปแนะนำให้ผู้ใหญ่และเด็กบริโภคในปริมาณที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน และระดับข้อแนะนำเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ควรบริโภคน้ำตาลต่ำกว่าร้อยละ 5 หรือเทียบเท่ากับ 25 กรัม หรือ 6 ช้อนชาต่อวัน

สำหรับผู้ใหญ่น้ำหนัก 70กิโลกรัมที่ต้องการพลังงานรวม 2,000 แคลลอรี และลดลงกว่านั้นหากต้องการพลังงานน้อยกว่าการลดการบริโภคน้ำตาลให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานที่บริโภคโดยรวมต่อวัน จะลดความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และการเกิดฟันผุ

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศจัดทำเป็นนโยบายเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลตามคำแนะนำ จะช่วยลดภาระโรคและการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรังได้อย่างมหาศาล

นพ.ทักษพลกล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตาลอยู่ในระดับอันตราย และยังมีแนวโน้มบริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยคนละ 83.6 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 16.7 ช้อนชา สูงกว่าคำแนะนำที่ให้บริโภคน้ำตาลได้ไม่เกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวันถึงเกือบ 3 เท่า โดยเกือบครึ่งหนึ่งของน้ำตาลที่บริโภคอยู่ในรูปเครื่องดื่ม และคนไทยจำนวนมากก็ไม่ทราบว่าอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ตนบริโภคนั้นมีน้ำตาลสูงเท่าใด สะท้อนถึงข้อจำกัดของระบบฉลากอาหาร นอกจากนั้น คนไทยมักคิดว่าตนเองขาดรสหวานไม่ได้ แต่ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศสามารถจำกัดการบริโภคน้ำตาลให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดได้ เช่น นอร์เวย์ ฮังการี บริโภคน้ำตาลเพียง ร้อยละ 7-8เท่านั้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook