หน้ากากนักจ๊อก คืออะไร

หน้ากากนักจ๊อก คืออะไร

หน้ากากนักจ๊อก คืออะไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ ของสภาว่าด้วยการออกกำลังกายแห่งสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์บทความวิชาการจากผลการวิจัยชิ้นล่าสุด ที่ยืนยันสมรรถนะการปรับปรุงค่าความดันโลหิตสูง และภาวะเลือดเป็นด่างจากการหายใจขณะออกกำลังกาย ของ “หน้ากากนักจ๊อก” หรือ TrainingMask®

ว่า TrainingMask® มีส่วนช่วยในการปรับปรุงค่าความดันโลหิตสูง และภาวะเลือดเป็นด่างจากการหายใจ โดยภายใต้สภาวะปกติของร่างกายขณะที่กำลังออกกำลังกาย ระบบการหายใจจะขึ้นอยู่กับร­ะดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด เมื่อเราออกกำลังกาย ร่างกายจะได้รับการขับเคลื่อนผ่านระบบความดันโลหิต ทำให้มักเกิดภาวะการหายใจลำบากมาก และเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่เริ่มเกิดความอ่อนล้า TrainingMask® จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงค่าความดันโลหิตสูง และภาวะเลือดเป็นด่างจากการหายใจ ด้วยการรักษาระดับความเข้มข้นของการหายใจในขณะออกกำลังกายให้สอดคล้องกับระดับความดันโลหิต ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สร้างความพยายามในการรักษาสมรรถนะให้คงที่ก่อนที่จะถึงจุดอ่อนล้าได้

โดย TrainingMask® ได้มีการกำหนดเกณฑ์การระบายอากาศ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกกำลังกาย และจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องระหว่างการทำกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ปริมาณการหายใจมักจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของออกซิเจนของร่างกายในระหว่างการออกกำลังกาย ทว่า TrainingMask® ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มเกณฑ์การระบายอากาศเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงความสามารถในการทำกิจกรรมได้มากขึ้นระหว่างการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะภายใต้ภาวะปกติที่หากร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้น หากสวมใส่ TrainingMask® คุณก็จะสามารถหายใจได้ดีขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้มากขึ้น โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อระหว่างการออกกำลังกาย คือเมื่อการออกกำลังกายเดินไปจุดที่การหายใจไม่สามารถสนองความต้องการของออกซิเจนของร่างกายในระหว่างการออกกำลังกายได้ TrainingMask® จะช่วยเพิ่มสมรรถนะนำเข้าอ็อกซิเจนทำให้ “นักจ๊อก” สามารถวิ่งได้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องต่อไปได้

เกณฑ์การระบายอากาศผ่าน “หน้ากากนักจ๊อก” หรือที่เรียกว่า เกณฑ์การชดเชยทางเดินหายใจ คือขั้นตอนการทำงานที่มีความเข้มสูง ซึ่งการระบายอากาศตั้งแต่วินาทีแรกของการเริ่มวิ่ง ร่างกายจะเริ่มมีการทยอยนำเข้าออกซิเจนปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายคายออก

ผลของการสวม TrainingMask® ระหว่างการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่า “หน้ากากนักจ๊อก” มีส่วนช่วยยกระดับความสามารถของแอโรบิคในฟังก์ชั่นการทำงานของปอด และตัวแปรทางความดันโลหิตให้สอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ของการสวม TrainingMask® เกี่ยวกับสมรรถนะของนักวิ่ง ภายใต้สภาวะแวดล้อมดังกล่าวมีนัยสำคัญจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโต เนื่องจากค้นพบความเข้มข้นของฮอร์โมนการเจริญเติบโตในเลือดหลังการออกกำลังกายที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในช่วงระหว่างการทดลองครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ผ่านการทดลองจากการสวม TrainingMask® ระหว่างการออกกำลังกาย ล้วนได้รับการฝึกความต้านทานต่อความดันโลหิตสูงทำให้เกิดการตื่นตัวมากเกินไปของกล้ามเนื้อซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการออกซิเจนที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

TrainingMask® จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ ที่จะมาช่วยให้นักออกกำลังกาย หรือ “นักจ๊อก” ใช้ในการฝึกฝนสมรรถนะการหายใจ เพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายที่ดีกว่า การออกกำลังกายปกติทั่วไปนั่นเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook