เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำควรทำอย่างไร?

เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำควรทำอย่างไร?

เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำควรทำอย่างไร?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายคุณสูญเสียน้ำ แต่เราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ในการดูแลร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิด "การสูญเสียน้ำ"

ข้อควรปฏิบัติที่ควรจะทำ ก็คือ ควรดื่มน้ำให้พอทั้งก่อนออกกำลังกาย ระหว่างออกกำลังกาย และหลังการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการขาดน้ำ ซึ่งจะทำให้สมรรถภาพของร่างกายโดยรวม และเพื่อประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ควรปฏิบัติตามนี้

1. ก่อนออกกำลังกายประมาณ 20-30 นาที

ควรดื่มน้ำเย็นที่สะอาดประมาณ 400-500 มิลลิลิตร ซึ่งกว่าน้ำจะผ่านจากกระเพาะลงสู่ลำไส้เล็กเพื่อถูกดูดซึมจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และไม่ต้องเกรงว่าจะปวดปัสสาวะ เพราะเมื่อเริ่มออกกำลังกายเลือดจะไหลเวียนไปยังไตจะลดลง ทำให้มีปัสสาวะออกน้อย อย่างไรก็ดี เราไม่ควรดื่มน้ำมากๆ ทันทีก่อนออกกำลังกาย เพราะจะทำให้จุกเสียดท้อง และน้ำยังไม่ถูกดูดซึมจากลำไส้ด้วย

2. ระหว่างออกกำลังกาย

ถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำในระหว่างนี้ แต่ควรดื่มเมื่อการออกกำลังกายสิ้นสุดทันที ถ้าเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลานานกว่า 30 นาที เช่น การวิ่งระยะไกล การแข่งจักรยานระยะไกล หรือฟุตบอล ควรดื่มน้ำทดแทนเป็นระยะๆ และให้ดื่มครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดอาการจุกแน่น เช่น ให้ดื่มน้ำเย็นครั้งละ 200 มิลลิลิตรทุก 15 นาที และเมื่อเสร็จสิ้นการออกกำลังกายก็ให้ดื่มอีก 500 มิลลิลิตร

3. หลังออกกำลังกาย

ปริมาณน้ำที่ควรดื่มทดแทนให้คำนวณจากน้ำหนักตัวที่หายไปในระหว่างการออกกำลังกาย น้ำหนักหายไปเท่าใดให้ดื่มเท่านั้น เพราะน้ำหนักที่ลดลงภายหลังออกกำลังกาย ส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักของน้ำที่สูญเสียไปกับเหงื่อ โดยเป็นน้ำหนักของไขมันน้อยมาก ทั้งนี้ควรชั่งน้ำหนักตัวทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย เพื่อคำนวณหาปริมาณน้ำที่ต้องดื่มทดแทน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook