ความหมายของชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

วิเคราะห์ชื่อ

คุณทราบหรือไม่ว่าชื่อของแต่ละคนสามารถนำมาวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคนๆ นั้นได้ โดยจะวิเคราะห์ตัวอักษรแต่ละตัวให้มีค่าเป็นตัวเลข และนำกำลังของตัวอักษรมารวมค่ากัน ก็จะได้เลขที่มีความหมายค่ะ ซึ่งถ้าความหมายออกมาดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าความหมายที่วิเคราะห์แล้วออกมาไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อนะคะ แต่ควรปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิต