คำทำนาย เซียมซีที่ 25 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. ลำพูน

คำทำนาย เซียมซีที่ 25 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง  จ. ลำพูน

ใบที่ยี่สิบห้าว่าไว้ในอักษร เหมือนเรือเล็ก ไคลคลากลางสาคร พายุต้นทวนลมระบบใจ จะข้ามฟากแสนยากลำบากยิ่ง สิ้นทุกสิ่งจงแจ้งแถลงไข แม้นถามการไปมาจะคลาไคล ท่านบอกไว้ตามคำที่ทำนาย ทิศทักษิณทิศประจิมริมวิถี หนทางนี้ควรท่านจะผันผาย ถามคนเจ็บหายยากลำบากกาย ถึงถามหมาย พึ่งใครก็ไม่มี ถามหาลาภว่าเลวดูเหลวเลื่อน