กิน

ทำนายฝัน ฝันเห็น กิน ฝันว่า กิน

ทำนายฝัน ฝันเห็น กิน ฝันว่า กิน

ฝันว่า กินข้าว ทำนายฝันว่าได้เลื่อนขั้น เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ฝันว่า กินคน ทำนายฝันว่าจะได้เป็นผู้บังคับบัญชา เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

ฝันว่า กินดินทำนายฝันว่า มีคนยกย่อง สรรเสริญ มีอำนาจบารมี

ฝันว่า กินนก หรือ กินข้าวนก ทำนายฝันว่าจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น แต่จะผ่านพ้นไปในที่สุด

ฝันว่า กินบัว ทำนายฝันว่าไม่ว่าส่วนใดก็ตามของบัว อาการป่วยจะทุเลาลง

ฝันว่า กินผึ้ง ทำนายฝันว่าจะได้ลาภแบบไม่คาดคิด โชคดี อาจได้เลื่อนตำแหน่งด้วย

ฝันว่า กินพระจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ทำนายฝันว่า จะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง มีหน้าตาในสังคม

ฝันว่า กินยาทำนายฝันว่า จะหายจากอาการป่วยในเร็ววัน

ฝันว่า กินอาหารทำนายฝันว่า จะได้ลาภและความสุขจากลูกหลานหรือบริวาร