ทำนายฝัน ฝันเห็น กาสาวพัสตร์(ผ้าเหลือง) ฝันว่า กาสาวพัสตร์(ผ้าเหลือง)

ทำนายฝัน ฝันเห็น กาสาวพัสตร์(ผ้าเหลือง) ฝันว่า กาสาวพัสตร์(ผ้าเหลือง)

ฝันเห็นผ้าไตรจีวร แต่ไม่เป็นองค์พระ ทำนายฝันว่าถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตรชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่าเป็นสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า

เลขให้โชค 88 80 84 844 348 808 188