ดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ

ดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ประจำวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2556

การงาน การติดต่อต่าง ๆ บางครั้งก็ล่าช้าหรือติดขัด ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน จะได้รับผลดีในเรื่องของการเข้าสังคม หรือได้พบปะหมู่คณะที่มีน้ำใจ หรือทำงานร่วมกันอย่างเป็นโชค และมีประสิทธิภาพ

การเงิน ถือว่ามีความเป็นอิสระแก่ตนเองในเรื่องการใช้เงินในระดับหนึ่ง แต่ลึก ๆ ก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และสุขุมในการใช้จ่าย

ความรัก ระวังความขัดแย้ง หรือความไม่เข้าใจบางอย่าง หรือการเอาชนะกันบางเรื่องต่อความสัมพันธ์กัน การใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์จะช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาดีดังเดิม

เด็กที่เกิดในวันนี้ เป็น คนรอบรู้ เฉลียวฉลาด ช่างสังเกตุ อารมณ์อ่อนไหว ลักษณะนิสัยเป็นคนจริงจังละเอียดรอบคอบ ทำอะไรรวดเร็ว และช่างวางแผนทั้งในการดำเนินชีวิต และเรื่องต่าง ๆ ความสำเร็จคือมีชีวิตที่มั่นคง และเป็นที่พึ่งพาของครอบครัว เหมาะกับทำกิจการส่วนตัว หรืองานราชการ

สิ่งมงคลที่ควรทำ หลัง จากทำบุญเรื่องอื่น ๆ แล้วควรทำบุญกับสัตว์ผู้ยากไร้ต่าง ๆ เช่นการปล่อยนก ปลา เต่า ซึ่งจะทำให้ชีวิตมีความเป็นสิริมงคล และมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

อัญมณีมงคล โมรา

สีมงคล             สีขาว

เลขนำโชค  3, 9, 6